Helsingin HAO 07.06.2019 19/0407/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Stipendi - Opiskelu - Lukio - Lukukausimaksu - Luonnollinen vähennys - Elantomeno

Diaarinumero: 05867/18/8101
Taltionumero: 19/0407/3
Antopäivä: 7.6.2019

Asiassa oli kysymys ulkomailla sisäoppilaitoksessa stipendin avustuksella tapahtuvasta lukio-opiskelua vastaavasta opiskelusta. X ry oli tehnyt oppilasvalinnan ja osoittanut verovelvolliselle oppilaitoksen. X ry oli myöntänyt opiskelijalle opintoja varten stipendin, joka oli kattanut oppilaitoksen lukukausimaksun eli opetuksen, asumisen ja ruokailut.

Hallinto-oikeus katsoi, että lukukausimaksu oli aiheutunut lukio-opintoihin rinnastettavissa olevien opintojen suorittamisesta ulkomaisessa oppilaitoksessa eikä stipendin vastaanottamisesta. Stipendin ohjautumisessa oppilaitokselle oli kyse tuloverolain 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tulon käyttämisestä. Ottaen huomioon, että stipendi oli myönnetty suomalaiseen ylioppilastutkintoon rinnastettavissa olevan tutkinnon suorittamiseen johtavaan koulutukseen ja että lukukausimaksu oli osin korvausta myös asumisesta ja ruokailusta, hallinto-oikeus katsoi, että lukukausimaksua oli pidettävä elantomenona, joka ei ollut vähennyskelpoinen verotuksessa. Koska asiassa ei ollut esitetty vähennyskelpoisia menoja, lukukausimaksua varten myönnetty stipendi oli veronalaista tuloa siltä osin, kuin sen määrä ylitti valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Verovuosi 2016.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 31 § 4 mom, 82 § 1 ja 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Vesa Heikkilä, Paula Makkonen ja Emmi Aakula.
Asian esittelijä Turo Lehtonen.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.