Vaasan HAO 19.12.2017 17/0522/1

Elinkeinotoiminnan verottaminen - Toimintamuodon muuttaminen - Apportti - Kaupparekisteri- merkintä - Tilikauden päättyminen - Verovuosi

Diaarinumero: 00063/15/8103
Taltionumero: 17/0522/1
Antopäivä: 19.12.2017

X:n toiminimen toimintaa jatkamaan perustettu osakeyhtiö Y Oy oli rekisteröity kaupparekisteriin 1.1.2012. Verohallinto oli katsonut, että toiminimen viimeinen tilikausi oli päättynyt 31.12.2011 eikä 1.1.2012.

Y Oy:n perustamissopimus oli allekirjoitettu 1.12.2011. Verohallintoon 13.12.2011 saapuneen osakeyhtiön perustamisilmoituksen saatteessa oli pyydetty Y Oy:n rekisteröintiä 1.1.2012 tai sen jälkeen. Samanaikaisesti oli myös toimitettu toiminimen lopettamisilmoitus, jossa oli ilmoitettu toiminimen muuttuvan tuloverolain 24 §:n mukaisella toimintamuodon muutoksella osakeyhtiöksi ja elin-keinotoiminnan päättyvän kun osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin. Toiminimi oli antanut vero-ilmoitukset ajalta 1.3.2010−28.2.2011 ja 1.3.2011−1.1.2012.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli kyse siitä, milloin toiminimen tilikausi päättyy, kun toiminimen liiketoiminta on siirretty perustettavalle osakeyhtiölle apporttiomaisuutena. Apportti on vaihtoon rin- nastettava tapahtuma, jolloin kyseessä olevassa tapauksessa toiminimen liiketoiminta vaihdettiin osakeyhtiön osakkeisiin. Toiminimen liiketoiminta loppui samalla hetkellä, kun osakeyhtiö rekisteröitiin. Lain esityöt huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että tuloverolain 24 §:n 5 momentin sa-namuotoa ei voida tulkita siten, että osakeyhtiötä edeltävän yrityksen verovuoden voitaisiin katsoa päättyvän ennen osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä. X:n on tullut antaa toiminimen liike- toiminnasta veroilmoitus ajalta 1.3.2011−1.1.2012 ja kyseisen tilikauden tulot tuli verottaa verovuoden 2012 tulona.

Tuloverolaki 24 § 5 momentti

Laki verotusmenettelystä 3 § 1 ja 2 momentti

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.