Vaasan HAO 24.10.2017 17/0459/3

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys

Diaarinumero: 01000/16/5107
Taltionumero: 17/0459/3
Antopäivä: 24.10.2017

Aluehallintovirasto oli hylännyt kunnallisen jätehuoltoyhtiö A Oy:n hakemuksen poikkeuksen saamiseksi orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta. Yhtiö valitti päätöksestä ja perusteli poikkeuksen saamista muun ohella sillä, että aluehallintoviraston päätöksessä ei ollut otettu huomioon kaatopaikkasijoittamiselle vaihtoehtoisen käsittelyn ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä kustannusten kohtuullisuutta.

Hallinto-oikeus pysytti aluehallintoviraston päätöksen. Poikkeuksen saaminen kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n mukaisesta orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta edellytti asetuksen 35 §:n mukaisesti, että hakija esittää hakemuksessaan riittävän luotettavan selvityksen siitä, ettei poikkeuslupahakemuksen kohteena olevalle jätelajille ole sen ominaisuuksista johtuen käytettävissä muuta käsittelytapaa kuin sijoittaminen kaatopaikalle. Poikkeuksen saamiseksi hakijan olisi lisäksi tullut esittää selvitys siitä, ettei jätettä esikäsittelemällä voida vähentää kaatopaikalle sijoitettavaksi tulevan jätteen määrää ja sen orgaanisen aineksen pitoisuutta. Kun hakemuksen tueksi ei ollut esitetty edellä mainittuja selvityksiä, poikkeuslupahakemus oli tullut hylätä.

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 15 §, 28 § ja 35 §

KHO:ssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.