Pohjois-Suomen HAO 18.04.2017 17/0107/1

Kunnallisasia - Sähköinen tiedoksianto - Suostumus - Valitusajan laskeminen

Diaarinumero: 01638/15/2204
Taltionumero: 17/0107/1
Antopäivä: 18.4.2017

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko kaupunki voinut antaa yhtiön oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyn päätöksen tiedoksi sähköisesti, kun yhtiö oli oikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut yhdeksi prosessiosoitteekseen asiamiehensä sähköpostiosoitteen. Asiassa oli kysymys myös siitä, tuliko valitus jättää myöhään saapuneena tutkimatta.

Kaupungin päätös yhtiön oikaisuvaatimukseen oli annettu tiedoksi sähköisesti yhtiön asiamiehen sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö oli vastaselityksessään kiistänyt antaneensa suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon. Puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite oli tarkoitettu asian valmisteluvaiheessa tapahtuvan yhteydenpidon helpottamiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että yhtiön oikaisuvaatimuksessa oli ilmoitettu yhtiön prosessiosoitteeksi yhtiön asiamiehen postiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite. Prosessiosoitteen on katsottava tarkoittavan osoitetta, johon viranomaisessa vireillä olevaa asiaa koskevat kutsut, kehotukset, ilmoitukset ja päätökset voidaan toimittaa. Prosessiosoite voi olla myös sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteen ilmoittamisen prosessiosoitteena voidaan siten katsoa ilmaisevan suostumusta päätöksen sähköiselle tiedoksiannolle. Asiakirjoista ei ilmennyt, että yhtiö olisi päätöksen asiamiehen sähköpostiosoitteeseen saavuttuakaan tuonut esille, että päätös olisi annettu virheellisesti tiedoksi. Päätöksen tavallinen sähköinen tiedoksianto sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (asiointilaki) 19 §:n mukaisesti on vaihtoehtoinen kuntalain 95 §:n (365/1995) mukaisen kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kanssa. Edellä mainituilla perusteilla valituksenalainen päätös oli voitu lähettää yhtiölle tiedoksi oikaisuvaatimuksessa ilmoitettuun yhtiön asiamiehen sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiön oli katsottava saaneen tiedon päätöksestä asiointilain 19 §:n 2 momentin mukaisesti viimeistään kolmen päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Yhtiön valitus oli saapunut hallinto-oikeuteen kaksi päivää muutoksenhaulle säädetyn 30 päivän määräajan jälkeen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei ole voinut ottaa myöhään saapunutta valitusta tutkittavakseen.

Kuntalaki (365/1995) 93 § ja 95 § 1 mom

Kuntalaki (410/2015) 147 § 1 mom

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §

HE 111/2010 vp, s. 6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.