Itä-Suomen HAO 09.11.2017 17/0421/2

Toimeentulotuki - Terveydenhuoltomenot - Erityisluvallinen lääke - Lääkkeen yksilöllinen tarpeellisuus

Diaarinumero: 00411/17/6101
Taltionumero: 17/0421/2
Antopäivä: 9.11.2017

Viranhaltija oli hylännyt valittajan perustoimeentulotukihakemuksen siltä osin kuin valittaja oli hakenut rajattua maksusitoumusta erityisluvallisille kannabisvalmisteille. Kelan oikaisuvaatimuskeskus oli hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian Kelan oikaisuvaatimuskeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Valittajan toimeentulotuessa tulee ottaa huomioon lääkemenot tarpeellisen suuruisena.

Hallinto-oikeus totesi, että kaksi psykiatrian erikoislääkäriä oli todennut lääkekannabiksen valittajan hoidon kannalta tarpeelliseksi. Valittajalle oli määrätty reseptit kyseisiin lääkkeisiin. Fimea oli myöntänyt lääkkeiden luovuttamiseen erityisluvan. Valittaja oli siten esittänyt riittävän selvityksen lääkityksen yksilöllisestä tarpeellisuudesta, jonka johdosta valittajan lääkemenoja oli pidettävä toimeentulotukilain 7 b §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisina terveydenhuoltomenoina, jotka otetaan perustoimeentulo-tukea myönnettäessä tarpeellisen suuruisena huomioon. Asiaa ei ollut aihetta arvioida toisin pelkästään sen seikan johdosta, että valittajan lääke-kannabiksen käyttötarkoitusta ei Kelan asiantuntijalääkärin arvion mukaan voida yleisesti ottaen arvioida yleisesti hyväksytyksi lääkekannabiksen käyttöaiheeksi ja asiantuntijalääkäri ei ole puoltanut haetun maksusitoumuksen myöntämistä.

Sovelletut oikeusohjeet:
Laki toimeentulotuesta 1 § 1mom. ja 7 b § 1 mom. 4 kohta
Laki kansaneläkelaitoksesta 22 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Eskola, Karoliina Hyvärinen ja Leena Pirhonen.

Asian esittelijä Jari Kuusela.

KHO:n päätös 2.11.2018, taltionumero 5053: päätöstä muutetaan

Itä-Suomen HAO 9.11.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.