Helsingin HAO 27.10.2017 17/0976/1

Arvonlisävero - Palvelun myyntimaa - Kiinteistöön liittyvä palvelu - Konesalipalvelu - Datakeskus

Diaarinumero: 03052/17/8203
Taltionumero: 17/0976/1
Antopäivä: 27.10.2017

Asiassa oli ratkaistavana se, pidettiinkö yhtiön ennakkoratkaisuhakemuksessaan kuvaamaa konesalipalvelun myyntiä arvonlisäverolain 67 §:ssä tarkoitettuna kiinteistöön liittyvänä palveluna vai oliko palvelun myyntimaata arvioitava arvonlisäverolain 65 §:n mukaisen myyntimaasäännöksen mukaisesti.

Arvonlisäverolain 67 §:ää sovellettaessa palvelu on myyty Suomessa, jos kiinteistö sijaitsee täällä. Arvonlisäverolain 65 §:ää sovellettaessa puolestaan ratkaisevaa on se, onko palvelun ostaja sijoittautunut säännöksessä tarkoitetulla tavalla Suomeen.

Yhtiön asiakkaat sijoittavat servereitä konesaleihin. Yhtiön myymään konesalipalveluun kuuluu lukittavalla ovella varustettu laitekaappi, tarvittava sähkö ja servereiden toiminnan kannalta optimaalinen käyttöympäristö. Laitekaapit on pultattu lattiaan kiinni. Konesalit on varustettu tarvittavilla tietoliikenneyhteyksillä ja mm. kosteus ja lämpötila on tarkkaan säädelty palvelemaan servereiden käyttötarkoitusta. Käyttöympäristöön liittyviin palveluihin kuuluu mm. laitetilan lämpötilan ja kosteuden havainnointi, jäähdytys kaukokylmäverkon energialla, sähkön syötön katkosten havainnointi, automaattinen varavoima mahdollisissa katkostilanteissa, savuilmaisimet laitekaapeissa mahdollisten laitepalojen havainnoimiseksi, sammutusjärjestelmä sekä tallentava sähköinen kulunvalvonta valvontakameroineen. Lisäksi yhtiö hoitaa yleissiivouksen ja lamppujen vaihdon. Asiakkaalla ei ole omaa avainta laitekaapilleen, vaan tilassa on ympärivuorokautinen vahtimestaripalvelu. Yhtiö ja asiakas sopivat erikseen laitekaapin vuokrauksesta ja kulutuksen mukaan laskutettavasta sähköstä.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka servereille tarkoitetut laitekaapit on pultattu lattiaan, ne voidaan siirtää tuhoamatta tai muuttamatta rakennusta tai rakennelmaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (täytäntöönpanoasetus)13 b artiklan d kohdassa tarkoitetulla tavalla. Laitekaapit eivät siten ole täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettua kiinteää omaisuutta.

Yhtiön asiakas ei myöskään saa hallintaa mihinkään konesalin muodostavan rakennuksen osaan, vaan mahdollisuuden käyttää konesalissa sijaitsevaa laitekaappia optimaalisissa olosuhteissa. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö myy asiakkailleen näiden servereiden sijoittamiseen liittyvän konesalipalveluksi nimetyn palvelukokonaisuuden, jossa pääasiallisena suorituksena on servereiden toiminnan kannalta parhaan mahdollisen käyttöympäristön tarjoaminen asiakkaiden käyttöön.

Näissä olosuhteissa hallinto-oikeus katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattua kokonaispalvelua ei ollut pidettävä kiinteistöön liittyvänä palveluna. Kyseisen palvelun myyntiin tuli siten soveltaa arvonlisäverolain 65 §:n mu-kaista myyntimaasäännöstä.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 27.2.2017 - 31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 28 §, 65 § ja 67 §

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 47 artikla

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) n:o 282/2011 13 b artikla, 31 a artiklan 1 kohta ja 31 a artiklan 2 kohdan h alakohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen,

Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijä Mikko Äijälä.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.