Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2017

Tulossivut

1-20 21-40 41-59

Ålands FD 26.04.2017 20/2017
Landskapslagstiftning - Detaljplan utarbetad av markägare - Avsaknaden av generalplan - Omfattningen av konsekvensbedömningar - Industriell verksamhet
Vaasan HAO 21.04.2017 17/0130/2
Miljöskyddslagen - Vindkraftverk - Bullermätning - Förvaltningstvång - Godkänd bullermätningsplan - Föreläggande av nya mätningar - Grundad anledning - Förfarande vid förvaltningstvång - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet - Ympäristönsuojelulaki - Tuulivoimala - Melumittaus - Hallintopakko - Hyväksytty melumittaussuunnitelma - Velvoittaminen uusiin mittauksiin - Perusteltu aihe - Hallintopakkomenettely - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
Pohjois-Suomen HAO 18.04.2017 17/0107/1
Kunnallisasia - Sähköinen tiedoksianto - Suostumus - Valitusajan laskeminen
Itä-Suomen HAO 04.04.2017 17/0128/2
Toimeentulotuen takaisinperintä - Avopuoliso - Lapsi - Elatusvelvollisuus
Helsingin HAO 29.03.2017 17/0167/4
Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Pysäköintitoiminta
Itä-Suomen HAO 29.03.2017 17/0116/2
Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Sijaishuoltopaikan muuttaminen - Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi - Hallinto-oikeuden toimivalta - Tutkimatta jättäminen
Ålands FD 23.03.2017 13/2017
Landskapslagstiftning - Miljötillstånd - Motorsportbana - Tillståndsförutsättningar - Negativ miljöpåverkan - Buller - Oskälig olägenhet - Skada på naturen och dess funktioner - Förhållandet mellan landskapets miljöskyddslag och naturvårdslag - Integrationsprincipen
Turun HAO 15.03.2017 17/0091/1
Maisematyölupa - luvan voimassaolon jatkaminen työn loppuunsaattamiseksi - luvan raukeaminen - hakemuksen määräaika
Itä-Suomen HAO 14.03.2017 17/0301/1
Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Tasinkoprivilegi - Puolesta määrästä -periaate - Fiktiivisen osituksen periaate - Puolittamisperiaate - Hallintaoikeuden arvon laskeminen
Helsingin HAO 10.03.2017 17/0205/1
Arvonlisävero - Yhtymä
Itä-Suomen HAO 10.03.2017 17/0296/1
Autoverolaki - Virhemaksu - Kolmen vuoden määräaika -
Helsingin HAO 28.02.2017 17/0113/4
Yleisesti verovelvollinen - Ulkomailla asuva luonnollinen henkilö - Ulkomaantulot - Arvopaperikauppa - Luovutustappio - Vähennyskelpoisuus - Verosopimus - Yhdysvallat - Symmetriaperiaate - Tulonhankkimiskulut
Vaasan HAO 15.02.2017 17/0055/1
Luotonantaja - Vertaislaina
Helsingin HAO 10.02.2017 17/0089/4
Kansainvälinen verotus - Vakuutusyhtiö - Rajoitettu verovelvollisuus - Suomen verotusoikeus - Verosopimus Luxemburg - Sijoitussidonnainen henkivakuutus - Pääomasijoitustoiminta - Suomesta saatu tulo - Liiketulo - Korvaus- ja vakuutusmaksuvastuu
Itä-Suomen HAO 10.02.2017 17/0135/1
Ampuma-ase - Hallussapitolupien peruutus - Reformatio in peius -kielto
Itä-Suomen HAO 10.02.2017 17/0043/2
Vammaispalvelu - Asunnon muutostyö - Välttämättömät muutostyöt - Perusparannus - Asian uudelleen käsitteleminen - Hallinto-oikeuden päätöksen sitovuus - Hallintoviranomaisen toimivalta
Turun HAO 02.02.2017 17/0030/3
Elinkeinotulon verotus - Menetyksen vähennyskelpoisuus - Myyntisaaminen - Pääomalaina
Itä-Suomen HAO 30.01.2017 17/0109/1
Varainsiirtovero - Osakkeiden hankinta - Kiinteistöyhtiö - Metsäkiinteistö - Puun myynti - Hakkuuoikeuksien myynti - Kiinteistön ainesosa
Helsingin HAO 02.01.2017 17/0001/5
Asiakirjajulkisuus - Asiakirjan julkiseksi tuleminen - Tiettynä ajankohtana avattavaksi tarkoitettu asiakirja - Virkaa koskeva hakemus - Kelan pääjohtaja
Tulossivut

1-20 21-40 41-59

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.