Turun HAO 21.11.2016 16/0726/2

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - Myöntämisedellytykset - Tulorajat

Diaarinumero: 01376/16/6199
Taltionumero: 16/0726/2
Antopäivä: 21.11.2016

X:n sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua koskeva hakemus ja oikaisuvaatimus oli hylätty ensisijaisesti siksi, että hänen bruttotulonsa ylittivät kunnan lautakunnan vuonna 2011 vahvistaman tulorajan.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävän kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksiä ei ollut määritelty laissa ennen 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistusta. Asiassa oli ilmennyt, että lautakunnan vahvistaman tulorajan alittaneet oli asetettu etusijalle senkin jälkeen, kun sosiaalihuoltolain

23 §:n 2 momenttiin on tullut säännös siitä, millaisilla julkisten kulkuneuvojen käyttökykyyn ja palvelun tarpeeseen liittyvillä perusteilla tätä palvelua järjestetään. Kyseisessä lainkohdassa ei ole mainittu, että kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksenä olisivat tietyn tulorajan alittavat tulot. Myöntämisedellytysten tultua lakiin oikeus palveluun on ratkaistava lain perusteella.

Edellä olevan vuoksi hallinto-oikeus kumosi yksilöjaoston oikaisuvaatimuksen hylkäävän päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Jaoston tulee tehdä perusteltu X:n yksilölliseen tilanteeseen ja uuden sosiaalihuoltolain säännöksiin perustuva päätös siitä, onko X:llä oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun.

Sosiaalihuoltolaki 1 §, 14 § ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.