Turun HAO 14.12.2016 16/0715/3

Varainsiirtovero - Viivästyskorotus - Kaupan purku

Diaarinumero: 00274/16/8504
Taltionumero: 16/0715/3
Antopäivä: 14.12.2016

Oikeuskysymyksenä oli, onko A:lle palautettava hänelle lainhuudon hakemattomuudesta määrätty varainsiirtoveron viivästyskorotus, kun varainsiirtovero on kaupan purkautumisen takia palautettu.

A oli ostanut kiinteistön ehdolla, että kauppa raukeaa, mikäli suunniteltua rakennuslupaa ei saada tiettyyn päivään mennessä. Omistusoikeus oli sovittu siirtyväksi, kun kauppahinta maksetaan rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi. A ei saanut rakennuslupaa, minkä vuoksi kauppa purettiin.

Hallinto-oikeuden enemmistö (2/3) katsoi, että vaikka viivästyskorotus määräytyy varainsiirtoveron perusteella, korotuksen peruste on lainhuutohakemusta koskeva laiminlyönti. Kaupan purkaminen ei poista A:n laiminlyöntiä lainhuudon hakemisessa. Saanto ei ole ollut vapaa varainsiirtoverosta, vaan veron palauttaminen johtuu A:n aloitteesta tehdystä kaupan purusta. Viivästyskorotuksen poistamiseen ei näin ollen ollut perustetta.

Varainsiirtoverolaki 8 §

Äänestys 2 - 1

Yksi tuomari katsoi, että varainsiirtoverolain viivästyskorotusta koskeva sanamuoto vastasi kumotun verotuslain veronkorotusta koskevaa sanamuotoa, minkä vuoksi korotus on määrättävä palautettavaksi mikäli veroa ei ole suoritettava.
KHO:n päätös 1.12.2017 taltionumero 6227 . KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä. Vuosikirja KHO:2017:183.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.