Turun HAO 28.12.2016 16/0277/1

Tuulivoimarakentaminen - Yleiskaava - Puolustusvoimat - Vaikutusten selvittäminen - Kaavamääräykset

Diaarinumero: 01539/15/4102, 01547/15/4102, 01550/15/4102
Taltionumero: 16/0277/1
Antopäivä: 28.12.2016

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt osayleiskaavan, joka mahdollisti enintään 6:n tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamisen. Kaava oli laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja sitä voitiin käyttää kaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Puolustusvoimien edustajan todettua kaavoituksen alkuvaiheessa, ettei tuulivoimapuiston rakentamisella ole kielteisiä vaikutuksia Puolustusvoimien ilmavalvontajärjestelmiin, voimaloiden mahdollisia tutkavaikutuksia ei enempää selvitetty. Kaavoituksen myöhemmässä vaiheessa Puolustusvoimien kanta tiukentui ja osayleiskaavaan sisällytettiin kaavamääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntäminen edellyttää Puolustusvoimien hyväksyntää.

Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimayleiskaavan toteuttamisen yhtenä vaikutuksena on pidettävä voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia Puolustusvoimien ilmavalvontajärjestelmiin. Puolustusvoimien hyväksyntää edellyttävä kaavamääräys mahdollisti sen, että Puolustusvoimat voi rakennuslupamenettelyn yhteydessä edellyttää tuulivoimaloiden ilmavalvontajärjestelmiin mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten selvittämistä. Kaavamääräys kuitenkin tarkoitti myös sitä, että vastoin sitä, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään rakennusluvan myöntämisen edellytyksistä ja lupaa koskevasta päätöksenteosta, Puolustusvoimille oli annettu oikeus ratkaista, voidaanko kaavan mukaisille tuulivoimaloille myöntää rakennuslupa.

Yleiskaavaan ei voida liittää kaavamääräystä, joka tosiasiallisesti merkitsee sitä, että kaavan salliman tuulivoimarakentamisen toteuttamisedellytykset ratkaistaan vasta voimaloiden rakennuslupamenettelyssä. Kysymyksessä oleva osayleiskaava ei siten maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n edellyttämällä tavalla riittävästi ohjannut rakentamista. Kaavan toteuttamisen vaikutukset myös voimaloiden mahdollisten tutkavaikutusten osalta olisi tullut selvittää jo kaavaa laadittaessa ja näiden selvitysten perusteella ratkaista, olisiko kaava ollut laadittavissa siten, että se myös edistää maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeita koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 1 ja 2 mom, 24 § 2 mom, 39 § 1 ja 2 mom, 77 a §, 77 b § ja 136 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.