Vaasan HAO 22.05.2014 14/0148/1

Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen - Lupa - Tehostettu palveluasuminen - Sijoitusperuste - Toiminnan olennainen muuttaminen

Diaarinumero: 01408/12/7299
Taltionumero: 14/0148/1
Antopäivä: 22.5.2014

Palvelujen tuottaja Y:lle oli myönnetty lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen tehostetun palveluasumisen tarjoamista varten 16 vanhukselle. Lupapäätöksessä oli todettu palvelujen tuottajan velvollisuuksista, että toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava luvan myöntävän viranomaisen lupa ja että toiminnan olennaisia muutoksia ovat muun muassa palveluiden kohderyhmän muutokset.

Aluehallintoviraston Y:n toimintayksikköön tekemästä valvontatarkastuksesta laaditun kertomuksen mukaan yksikössä oli tarkastushetkellä ollut 16 asiakaspaikkaa, joista vanhusten käytössä oli ollut kahdeksan paikkaa ja muiden hoidettavien käytössä samoin kahdeksan paikkaa. Aluehallintovirasto oli antanut Y:lle määräyksen saattaa toimintayksikön toiminta vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen luvan mukaiseksi ja siirtää toimintayksikössä asuvat mielenterveyskuntoutujat ja vammautuneet henkilöt heidän erityistarpeitaan vastaaviin yksiköihin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran asiassa antaman lausunnon mukaan yksittäistapauksessa toimintayksikköön voidaan sijoittaa kohderyhmän ulkopuolisia asiakkaita silloin, kun sijoittuminen on selkeästi asiakkaan edun mukainen ja perustuu asiakkaasta tehtyyn yksilökohtaiseen päätökseen. Hallinto-oikeus katsoi, että tämä lupahallinnossa noudatettava käytäntö vastaa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:n 1 momentissa säädettyä velvollisuutta hakea lupaa toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Siinä tapauksessa, että olennainen osa toimintayksikön asiakkaista on sijoitusperusteeltaan ja hoitopalvelun tarpeiltaan erilaisia verrattuna luvan ehtojen mukaiseen asiakaskuntaan, ei toimintaa voida pitää luvan mukaisena, vaikka hoitoon ottamista koskevat päätökset olisi tehty yksilöllisesti. Jotta kukin asiakas saa hoitoisuuttaan vastaavan hyvän palvelun, tulee toimintayksiköllä olla tätä vastaavat resurssit, mihin tarve luvan hakemiseen toiminnan olennaisissa muutostilanteissa perustuu. 

Kun olennainen osa toimintayksikön asiakkaista oli mielenterveyskuntoutujia ja vammautuneita henkilöitä, olivat Y:n tuottamien palvelujen kohderyhmä ja toiminta olennaisesti muuttuneet sille myönnetyn luvan ehtojen mukaisesta toiminnasta. Koska Y ei ollut täyttänyt luvanhakuvelvollisuuttaan, aluehallintovirasto oli voinut velvoittaa Y:n saattamaan toimintayksikön vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen lain ja luvan mukaiseksi sekä suorittamaan tähän liittyvät asiakkaiden siirrot.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 1 §, 7 § 1 mom, 17 § 1 mom, 18 § 1 mom ja 20 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.