Turun HAO 28.11.2014 14/0360/1

Asemakaava - Yleiskaavan ohjausvaikutus

Diaarinumero: 01059/14/4103
Taltionumero: 14/0360/1
Antopäivä: 28.11.2014

Asiassa oli oikeuskysymyksenä se,oliko osayleiskaava ollut ohjeena asemakaavan muutosta laadittaessa.

Asemakaavan muutosalueella olivoimassa vuonna 2009 hyväksytty oikeusvaikutteinen osayleiskaava,jossa kaavamuutosalue oli keskustatoimintojen aluetta, jolle ei saasijoittaa asumista eikä sellaista toimintaa, joka aiheuttaa runsastaajoneuvoliikennettä (C-2). Osayleiskaava käsitti noin 60 ha:nsuuruisen alueen ja siinä oli muun ohella osoitettu asumiseensoveltuvat alueet. Kaavan C-2-alueiden osalta kaavaselostuksessa olierityisesti todettu, etteivät ne sovi asumiselle kahdesta suunnasta,ratapihalta ja viereiseltä kadulta, kantautuvan liikenteen melunvuoksi. Liikenteen osalta oli todettu, että liikennemäärienlisääntyessä liittymät viereiselle kadulle ovat vaikeastijärjestettävissä ilman, että liikenteen sujuvuus merkittävästiheikkenee.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymässä asemakaavan muutoksessa alue oli osoitettu asunrakennusten korttelialueeksi (AK-1). Alue käsitti yhden tontin ja sen pinta-ala oli noin 0,6 ha. Sallittu rakennusoikeus oli 6 750 k - m2 ja kaavamuutos mahdolisti 100-120 asunnon rakentamisen

Hallinto-oikeus kumosikaupunginvaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeus totesiperusteluissaan, että asemakaavan muutos on selvästi osayleiskaavanC-2-alueen kaavamääräyksen vastainen. Varsin uusi osayleiskaava,jossa on ratkaistu laajemman ratapiha-alueen ja sen lähiympäristönmaankäyttö yksittäiseen asemakaavamuutokseen verrattuna pidemmälläaikajänteellä, ei siten ole ollut ohjeena alueeltaan suppeaaasemakaavan muutosta laadittaessa. Asiassa ei ole esitetty mitäänmaankäyttöön liittyvää syytä yhden tontin käyttötarkoituksenmuuttamiseen yleiskaavasta poiketen. Vaikka kaavamuutoksen yhteydessälaaditut selvitykset jossain määrin tukevat sitä, ettäkaavamuutosalueelle voitaisiin tiukkoja melua ja turvallisuuttakoskevia määräyksiä noudattaen osoittaa asumista, ne eivätkuitenkaan ole riittävä peruste merkittävälle poikkeamiselleyleiskaavasta. Osayleiskaavasta olennaisesti poikkeavan maankäytön ratkaiseminen ei ole mahdollista yhtä tonttia koskevalla asemakaavan muutoksella, vaan laajempaa aluetta koskevalla yleiskaavallisella suunnittelulla.

Maankäyttö-ja rakennuslaki 42 § 1 mom

Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.