Turun HAO 17.06.2014 14/0347/3

Ampuma-ase - Metsästysperuste - Määräaikainen hallussapitolupa - Metsästyskortti - Metsästysseuran jäsenyys - Selvitys metsästysharrastuksesta

Diaarinumero: 01774/13/1602
Taltionumero: 14/0347/3
Antopäivä: 17.6.2014

Oikeuskysymyksenä oli onko poliisi voinut myöntää A:n metsästysperusteella hakeman haulikon hallussapitoluvan määräaikaisena.

Poliisilaitos oli vuonna 2010 myöntänyt A:lle hankkimis- ja hallussapitoluvan haulikkoon metsästysperusteella. Hallussapitolupa oli myönnetty kolmen vuoden määräajaksi, koska A:lla ei ollut aiempaa kokemusta metsästyksestä. Päätöksen mukaan A:n olisi lupaa uusittaessa esitettävä luotettava selvitys metsästysharrastuksensa jatkumisesta.

A haki hallussapitoluvan uudistamista vuonna 2013. A:lla on vuosina 2010 ja 2013 ollut metsästyskortti. Vuosina 2011 ja 2012 A on ollut metsästysseuran koejäsen ja varsinainen jäsen elokuusta 2013 alkaen. Metsästyspäiväkirjamerkintöjen mukaan A ei ollut kuitenkaan ennen uuden lupahakemuksen vireille tuloa käynyt kertaakaan metsästämässä, vaan ainoastaan ampumassa savikiekkoja ampumaradalla. A oli lisäksi osallistunut talkoisiin ampumaradalla. Poliisin pyydettyä A:lta hänen hakemuksensa johdosta lisäselvitystä A oli esittänyt metsästyspäiväkirjan, jossa oli kolme hakemuksen vireille tulon jälkeistä merkintää, joiden perusteena olevista tapahtumista ei kuitenkaan kerrottu muuta kuin että laukaustakaan ei ammuttu. Poliisilaitos myönsi hallussapitoluvan kolmen vuoden määräajaksi katsottuaan, ettei A:n esittämä selvitys metsästysharrastuksestaan ollut riittävä toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan myöntämiseksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että ampuma-aselain tavoitteena olevan yleisen aseturvallisuuden kannalta on myös tavanomaisia metsästysaseita koskevassa lupaharkinnassa tarpeen riittävästi varmistaa hakijan tosiasiallinen tarkoitus metsästää. A on esittänyt selvitystä lähinnä metsästysedellytysten olemassaolosta, mutta ei varsinaisesta metsästyksestä. Luvan myöntämiseen määräaikaisena on ollut ampuma-aselaissa tarkoitettu erityinen syy.

Ampuma-aselaki 43 § 1 mom 1 kohta

Ampuma-aselaki 45 § 2 mom 1 kohta

Ampuma-aselaki 53 § 1 mom

Äänestys 4-2

Vähemmistöön jääneet jäsenet katsoivat, että lupa on myönnettävä toistaiseksi seuraavin perustein:

A on aloittanut metsästysharrastuksensa hankkimalla aseen, maksamalla riistanhoitomaksun, liittymällä metsästysseuraan ja osallistumalla sen toimintaan sekä harjoittelemalla metsästämistä ampumalla radalla savikiekkoja eli kohti liikkuvaa maalia. Lisäksi hän on käynyt metsällä kolme kertaa. A on esittänyt metsästysharrastuksestaan riittävän selvityksen. Asiassa ei ole ilmennyt mitään erityistä syytä, jonka perusteella lupa voitaisiin myöntää vain määräaikaisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.