Turun HAO 13.06.2014 14/0341/3

Väliaikainen ajokielto - Ajokyvyn heikentyminen - Muu kuin terveydentilaan liittyvä syy - Lain tulkinta

Diaarinumero: 00631/14/7501
Taltionumero: 14/0341/3
Antopäivä: 13.6.2014

Poliisimies oli ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla määrännyt ajoneuvon kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon ajokyvyn ilmeisen heikentymisen vuoksi. Poliisi oli määrännyt kuljettajan uuteen kuljettajantutkintoon ja päättänyt ajokorttilain 72 §:n 3 momentin nojalla pitää väliaikaisen ajokiellon voimassa kunnes kuljettaja on suorittanut kuljettajantutkinnon hyväksytysti.

Kuljettaja oli ennen väliaikaisen ajokiellon voimassa pitämistä toimittanut poliisilaitokselle laajennetun lääkärinlausunnon, jonka mukaan hän täyttää ajokortin terveysvaatimukset. Asiassa ei siten ollut esitetty sellaisia perusteita, että poliisi olisi voinut ajokorttilain 64 §:n nojalla määrätä kuljettajan ajokieltoon hänen terveydentilansa perusteella.

Ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 4 kohdassa on ajo­kyvyn heikentymisepäilyn perusteeksi säädetty terveydentilan lisäksi myös muu syy. Ajokorttilain 72 §:n 3 momentissa ei ole säädetty niistä perusteista, joilla poliisi voi pitää väliaikaisen ajokiellon voimassa. Myöskään siitä ei ole säädetty, kuinka kauan väliaikainen ajokielto voidaan pitää voimassa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 72 §:n 3 momentin säännöksillä ole voitu laajentaa ajokorttilain 64 §:ssä säädettyjä ajokiellon perusteita. Tämän vuoksi väliaikaista ajokieltoa ei voida pitää voimassa muuten kuin lain 64 §:ssä säädetyistä syistä. Lain 64 §:ssä ei ole säännöstä, jonka mukaan poliisi voisi määrätä henkilön ajokieltoon vain sillä perusteella, että poliisi epäilee hänen ajokykynsä heikentyneen.

Poliisilaitoksella ei siten ollut ollut lakiin perustuvaa syytä määrätä kuljettajaa ajokieltoon, eikä se näin ollen ollut voinut pitää väliaikaista ajokieltoa voimassa.

Ajokorttilaki 64 §

Ajokorttilaki 70 § 1 mom 4 kohta

Ajokorttilaki 72 § 3 mom

Asian esittelijä katsoi eriävässä mielipiteessään, että poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon myös silloin kun poliisilla on todennäköisiä syitä epäillä hänen ajokykynsä heikentyneen muusta kuin terveydentilaan liittyvästä syystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.