Turun HAO 24.03.2014 14/0153/3

Verotus - Yleishyödyllinen yhteisö - Säätiö - Asumispalvelutoiminta - Elinkeinotoiminta

Diaarinumero: 00723/13/8103
Taltionumero: 14/0153/3
Antopäivä: 24.3.2014

Asumispalvelutoimintaa harjoittavan säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea vanhusten, vammaisten ja psyykkisesti sairaiden henkilöiden keskuudessa tehtävää kristillis-sosiaalista työtä ja parantaa heidän asumis- ja elinolosuhteitaan. Säätiön palvelutalossa on useita kymmeniä asukaspaikkoja ja kaikki sen palkatut työntekijät, vähintään 15 henkeä, työskentelivät siellä. Palvelutalon asukkaat on valittu sosiaalisin perustein ja heillä on pääsääntöisesti kunnan antama maksusitoumus. Säätiön mukaan asukkaat ovat maksaneet palveluista käypää hintaa alemman hinnan ja osittain jopa alle omakustannushinnan, eikä säätiö tavoitttele toiminnalla voittoa.

Säätiöllä ei kysymyksessä olevina verovuosina ole ollut muuta toimintaa kuin asumispalvelutoimintaa. Toiminta on ollut suunnitelmallista, laajaa ja jatkuvaa sekä paljon palkattua ja ammattitaitoista henkilökuntaa vaativaa. Säätiön tarjoamat palvelut eivät myöskään luonteeltaan poikkea samalla alalla toimivien yritysten palveluista. Säätiötä ei näissä olosuhteissa voida pitää yleishyödyllisenä yhteisönä. Säätiön asumispalvelutoiminnasta saadut tulot ovat säätiön veronalaisia tuloja.

Äänestys 2 - 1

Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että säätiö on yleishyödyllinen yhteisö.

KHO:n päätös 25.11.2015 taltionumero 3431. KHO ei myöntänyt valituslupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.