Kuopion HAO 27.01.2014 14/0029/3

Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Tutkimatta jättäminen - Osakkeiden lunastaminen - Asianosainen

Diaarinumero: 01654/13/2299
Taltionumero: 14/0029/3
Antopäivä: 27.1.2014

Osakeyhtiö X oli allekirjoittanut sopimuskumppaninsa kanssa kauppakirjan eräiden sähköyhtiö Y:n osakkeiden ostamisesta. Y:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeiden lunastusoikeus mainitunlaisessa tilanteessa on ensi sijassa osakkaina olevilla kunnilla.

Kunta oli yksi Y:n osakkeenomistajista. Kunnanhallitus oli päättänyt käyttää lunastusoikeuttaan X:n ostamiin osakkeisiin. X valitti kunnanhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus arvioi, että lunastusmenettely vaikuttaa välittömästi ja suoraan X:n oikeusasemaan. X:llä oli oltava mahdollisuus valvoa muun ohessa sitä, että lunastusta koskeva kunnallinen päätöksenteko tapahtuu oikeassa järjestyksessä. Tästä johtuen hallinto-oikeus arvioi, että kunnanhallituksen päätös käyttää lunastusoikeuttaan kyseisiin osakkeisiin kohdistui kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi X:n etuun. X:ää oli toisin sanoen pidettävä asianosaisena tässä asiassa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Mirjami Paso, Jukka Hartikainen ja Kirmo Saastamoinen. Asian esittelijä Kirmo Saastamoinen.

Ks. myös Kuopion HAO 22.8.2013 nro 13/0329/3 (FINLEX)

KHO:n päätös 19.6.2014 taltionumero 1957: Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.