Kuopion HAO 22.01.2014 14/0025/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotarkastus - Varsinainen työpaikka - Matkakustannusten korvaaminen

Diaarinumero: 00628/13/8101
Taltionumero: 14/0025/1
Antopäivä: 22.1.2014

Yhtiössä toimitetun verotarkastuksen perusteella yhtiössä myyntiedustajana työskennelleen A:n varsinaiseksi työpaikaksi oli katsottu yhtiön X:n kunnassa sijaitseva toimipaikka. Verovelvollisen vahingoksi toimitetulla verotuksen oikaisulla A:n veronalaisiin tuloihin oli lisätty kilometrikorvauksia ja päivärahoja Y:n kunnassa sijaitsevan asunnon ja X:n kunnassa sijaitsevan toimipaikan välisistä matkoista.

A:n asiassa antamat lausunnot ja yhtiön toimitusjohtajan verotarkastuksen yhteydessä antamat lausunnot A:n työnkuvasta ja X:n kunnassa sijaitsevan toimipaikan käytöstä olivat olleet osin keskenään ristiriitaisia. Toimitusjohtaja oli sittemmin ilmoittanut, että hän oli kyseessä olevina verovuosina työskennellyt pääosin muualla eikä tästä syystä ollut kyennyt luotettavasti kertomaan yhtiön toiminnasta kyseisenä aikana.

Verotuksessa tulee aina ottaa kokonaisharkinnassa huomioon verotarkastuksen yhteydessä haastatellun henkilön tosiasiallinen tietämys asiasta. Muun muassa henkilön asema ja toimenkuva yhtiössä voi verotuksessa kyseessä olevina verovuosina olla sellainen, että hänen verotarkastuksen yhteydessä esittämät näkemykset yhtiön ja sen työntekijöiden toiminnasta voivat perustua puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin.

Ottaen erityisesti huomioon toimitusjohtajan edellä selostettu tosiasiallinen tietämys yhtiön toiminnasta kyseessä olevina verovuosina, ei pelkästään toimitusjohtajan verotarkastuksen yhteydessä antamien lausuntojen perusteella voitu katsoa luotettavasti selvitetyksi, että X:n kunnassa sijannut toimipaikka olisi ollut A:n varsinainen työpaikka. A:n työn luonteesta esitetty selvitys sekä muu asiassa esitetty selvitys tukivat A:n ilmoitusta siitä, että X:n kunnassa sijainnut toimipaikka oli toiminut ainoastaan yhtenä myyntiesittelypaikkana eikä A ollut muutoin työskennellyt tiloissa.

Hallinto-oikeus katsoi, että X:n kunnassa sijainnut toimipaikka oli ollut A:n erityinen työntekemispaikka, jonne tehdyistä työmatkoista työnantajalta kyseisinä verovuosina saadut korvaukset olivat olleet A:lle verovapaita. A:n varsinaisen työpaikan oli katsottava olleen Y:n kunnassa sijaitseva yhtiön toimisto, jossa hoidettiin muun muassa yhtiön hallinnolliset asiat ja pidettiin palavereita johdon ja työntekijöiden kesken.

Tuloverolaki 71 § 1 mom.
Tuloverolaki 72 § 1 mom.
Tuloverolaki 72b § 1 ja 2 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Petri Saukko, Tuula Viiliäinen ja Toni Sarivirta. Asian esittelijä Mari Jääskeläinen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.