Kuopion HAO 21.01.2014 14/0020/1

Valitusoikeus - Hakemus ampuma-asekouluttajaksi hyväksymiselle - Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 00652/13/1602
Taltionumero: 14/0020/1
Antopäivä: 21.1.2014

Poliisilaitos hylkäsi yhdistys X:n hakemuksen, jossa se haki jäsenelleen A:lle hyväksyntää ampuma-aselain 45 d §:n tarkoittamaksi ampuma-asekouluttajaksi. Poliisilaitoksen päätökseen oli merkitty hakijaksi ja päätöksen vastaanottajaksi A, jolle poliisilaitos myös lähetti päätöksen. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus jätti A:n valituksen tutkimatta, koska A:lla ei ollut valitusoikeutta asiassa. Valituksenalaisen päätöksen ei hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla voitu katsoa olevan kohdistettu A:han, vaikka päätös olikin muodollisesti kohdistettu häneen merkitsemällä hänet päätökseen hakijaksi ja päätöksen vastaanottajaksi. Päätöksen oli sanotussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla katsottava tosiasiassa kohdistuvan hakemuksen tehneeseen yhdistykseen. Ottamalla huomioon ampuma-aselain tarkoitus tältä osin ja erityisesti se, että ampuma-aselain 45 d §:n mukaan ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä nimenomaan yhdistyksen tekemästä hakemuksesta, päätöksen ei myöskään hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla voitu katsoa välittömästi vaikuttavan A:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Ampuma-aselaki 118 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Petri Saukko, Pekka Hallikainen ja Toni Sarivirta, joka myös esitteli asian.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.