Itä-Suomen HAO 11.12.2014 14/5301/4

Valtionapu - Valtionavun takaisinperintä - Takaisinperinnän kohtuullistaminen - Olosuhteiden muuttuminen

Diaarinumero: 02125/13/KU/1206
Taltionumero: 14/5301/4
Antopäivä: 11.12.2014

Tekes oli valituksenalaisilla päätöksillään määrännyt, että yhtiö A:lta peritään takaisin sen saamaa valtionapua 291 011 euroa. Yhtiö ei ollut täyttänyt valtionavun ehdoksi asetettua erityisehtoa, jonka keskeisen sisällön mukaan vähintään 10 prosenttia hankkeeseen hyväksytyistä kustannuksista tuli olla palveluostoja EU ja ETA-alueen pk-yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta. Yhtiö valitti hallinto-oikeuteen ja vaati päävaatimuksinaan takaisinperinnästä luopumista tai ainakin takaisinperittävän määrän kohtuullistamista. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen takaisinperinnästä luopumisesta. Hallinto-oikeus kohtuullisti takaisinperittävän määrän 50 000 euroon.

Yhtiöllä oli erityiseen tarkoitukseen tarkoitetun valtionavun saajana ja alan toimijana vahva velvollisuus tutustua valtionavun kirjallisiin ehtoihin sekä tuntea myös valtionapuun liittyvää säätelyä. Yhtiöllä oli hallinto-oikeudessa selvitysvelvollisuus siitä, että sillä oli ollut oikeus toimia kirjallisen valtionavun ehdon vastaisesti. Yhtiö ei ollut osoittanut tällaista syytä, joten takaisinperinnästä ei tullut luopua.

Yhtiöllä oli selvitysvelvollisuus myös siitä, että takaisinperittävän määrän kohtuullistamiselle oli valtionapulaissa tarkoitetut perusteet. Valittaja esitti tätä selvitystä kirjallisesti ja suullisessa käsittelyssä. Erityisehdon täyttäminen olisi tosiasiassa vaatinut yhteistyötä Nokian suomalaisten tai muualta EU- ja ETA-alueelta olleiden alihankkijoiden kanssa. Maailmantalouden muutokset vuoden 2007 jälkeen johtivat siihen, että Nokia alkoi käyttää EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia alihankkijoita. Erityisehdon täyttymättä jääminen oli tosiasiassa hyvin pitkälle johtunut siitä, että yhtiön liiketoimintaympäristö oli olennaisesti muuttunut valtionavun myöntämisen jälkeen ja erityisehto oli tämän vuoksi hyvin vaikeasti täytettävissä. Myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut yhtiö pyrki aktiivisesti täyttämään erityisehdon. Liiketoimintaympäristön muuttuminen, valtionavun saajan aktiivinen pyrkimys erityisehdon täyttämiseen, hankkeen loppumisen jälkeen mutta ennen hankkeen lopullista päättymistä koskeneen Tekesin päätöksen tekemistä syntyneet erityisehtoa vastaavat kustannukset ja yhtiön taloudellinen tilanne olivat yhdessä peruste takaisinperinnän kohtuullistamiselle. Takaisinperittävää määrää tuli alentaa tuntuvasti, jotta kohtuullistaminen ajoi valtionapulain 26 §:n tarkoitusperiä ja sillä oli tässä tapauksessa myös tosiasiallista merkitystä.

Hallintolaki 6 §
Valtionavustuslaki 22 § 1 mom. ja 26 § 1 mom.
Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta (435/2004) 1 § 2 mom. ja 2a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Mirjami Paso, Jukka Hartikainen ja Jukka Korolainen, joka myös esitteli asian.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.