Itä-Suomen HAO 03.06.2014 14/5085/1

Yleishyödyllinen yhteisö - Säätiö - Säätiön säännöt - Kiinteämääräinen taloudellinen etu - Toimintaan osallinen

Diaarinumero: 02223/13/8108
Taltionumero: 14/5085/1
Antopäivä: 3.6.2014

Ennakkoratkaisuhakemusasiassa kysymys oli siitä, onko perustettavaa säätiötä pidettävä yleishyödyllisenä yhteisönä, kun kyseessä oleva säätiö tulisi sen sääntöihin otettavan määräyksen perusteella antamaan vuosittain avustusta 20 prosenttia jakamastaan kokonaistuesta perustajayhteisölleen X ry:lle. Loput eli 80 prosenttia kokonaistuesta jaettaisiin säätiön tarkoituksen mukaisesti muille tahoille.

X ry on perustettu vuonna 1860 edistämään ja tukemaan yleishyödyllistä käsityötoimintaa. X ry:n koko toiminta on vuodesta 2002 lukien katsottu elinkeinotoiminnaksi. Yhteistyösopimuksen ammattikorkeakoulun kanssa on kerrottu päättyvän 31.12.2014, minkä jälkeen X ry tulisi jatkamaan perinteistä tehtäväänsä yleishyödyllisenä yhteisönä kulttuurin ja erityisesti muotoilun ja käsityön edistämiseksi.

X ry on päättänyt perustaa muotoilun ja käsityön edistämiseksi ja tukemiseksi säätiön, jonka peruspääomaksi X ry luovuttaa kolme miljoonaa euroa. Säätiön hallituksen nimittää X ry:n yhdistyskokous.

Hallinto-oikeus katsoi, että mikäli X ry saa sääntöjen mukaan vuosittain kiinteästi 20 prosentin suuruisen avustuksen säätiön jakamasta kokonaistuesta, sen on katsottava saavan tukea nimenomaan toimintaan osallisena. Tuki on selkeästi eri perusteinen kuin muilla avustettavilla tahoilla. Näissä oloissa ja ottaen lisäksi huomioon tuettavan X ry:n edellä esitetty tosiasiallinen toiminta, säätiötä ei voida pitää tuloverolain 22 §:n 1 momentin mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Petri Saukko, Pekka Hallikainen ja Mari Jääskeläinen. Asian esittelijä Mari Jääskeläinen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.