Helsingin HAO 04.06.2014 14/0912/3

Verkkotunnus - Peruuttaminen - Suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki - Ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus - Jälleenmyyjä

Diaarinumero: 04766/12/7106
Taltionumero: 14/0912/3
Antopäivä: 4.6.2014

Yhtiö A:lle oli sen hakemuksesta rekisteröity 4.8.2005 verkkotunnus crawfordcenter.fi. B AB oli pyytänyt 7.3.2012 Viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen peruuttamista ja siirtämistä suomalaiselle tytäryhtiölleen C Oy:lle, koska kyseinen verkkotunnus oli ilmeisessä hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksessa hankittu yhtiön suojatun tavaramerkin "Crawford" johdannaismerkki.

Yhtiö A oli vuodesta 2005 alkaen toiminut Crawford-tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden jälleenmyyjänä ja tätä tarkoitusta varten rekisteröinyt kyseisen verkkotunnuksen sekä ylläpitänyt ja markkinoinut kotisivuja. B AB ei ole kiistänyt olleensa tietoinen verkkotunnuksen käytöstä. B AB:n vaatimuksen mukaan vahinkoa on aiheutunut siitä, etteivät kaikki yhtiön jälleenmyyjät ole voineet käyttää crawfordcenter.fi -verkkotunnusta. Asiassa ei kuitenkaan ole osoitettu, että B AB olisi ennen vuotta 2011 saattanut verkkotunnuksen haltijan tietoon, että se haluaisi kyseisen verkkotunnuksen omaan tai muiden jälleenmyyjiensä käyttöön.

Yhtiö A on lisäksi kertonut saaneensa vuonna C Oy:ltä kirjallisen suostumuksen rekisteröidä itselleen aputoiminimeksi Crawford Center. B AB on kiistänyt antaneensa suostumuksen verkkotunnuksen rekisteröintiin. Suostumus oli sen mukaan koskenut ainoastaan aputoiminimen rekisteröintiä. A ei ollut suostumuksesta huolimatta rekisteröinyt sanottua aputoiminimeä.

Verkkotunnusta crawfordcenter.fi voitiin painavin perustein epäillä B AB:lle rekisteröidyn kuviotavaramerkin Crawford johdannaismerkiksi. Kokonaisuutena arvioiden asiassa ei kuitenkaan ollut osoitettu yhtiö A:n rekisteröineen verkkotunnusta ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, joten verkkotunnuksen peruuttamisen edellytykset eivät olleet täyttyneet, eikä Viestintäviraston olisi tullut siirtää verkkotunnusta C Oy:lle.

Verkkotunnuslaki 3 §, 12 § 1 ja 2 mom ja tavaramerkkilaki 1 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Outi Niemi, Taina Haanperä ja Outi Siimes (t).

Asian esittelijä Susanna Aspelund.

KHO:n päätös 8.7.2016 taltio 3103/16. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.