Helsingin HAO 26.06.2014 14/0566/6

Osakepalkkio-ohjelma - Jakautuminen - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Ennakkoratkaisu

Diaarinumero: 01118/14/8108
Taltionumero: 14/0566/6
Antopäivä: 26.6.2014

Asiassa oli ratkaistavana se, voidaanko sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentin 5 kohtaa soveltaa siltä osin kuin A Oyj antaa palveluksessaan oleville henkilöille osakepalkkio-ohjelman perusteella myös B Oyj:n osakkeita.

A Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena oli muodostunut kaksi erillistä yhtiötä, A Oyj ja B Oyj. Nyt kyseessä olevasta palkkio-ohjelmasta oli päätetty kolme vuotta ennen A Oyj:n yhtiökokouksen 1.10.2013 tekemää päätöstä A Oyj:n jakautumisesta A Oyj:ksi ja B Oyj:ksi. Palkkion ansainta-aika oli ollut 1.1.2011 - 31.12.2013, jolloin sen määrä riippui A Oyj:n osakkeen arvon kehityksestä. Työntekijän työpanoksella ei näin ollen ollut välitöntä vaikutusta palkkion määrään, eikä palkkio-ohjelman luonne muuttunut, vaikka osa palkkiosta A Oyj:n palveluksessa oleville työntekijöille maksettiin myös B Oyj:n osakkeina. Hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa A Oyj:n ei tullut suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua myöskään B Oyj:n osakkeiden osalta vuonna 2014.

Hallinto-oikeus lausui uutena ennakkoratkaisuna, että A Oyj:n ei tule suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua, kun se antaa palveluksessaan oleville henkilöille hakemuksessa tarkoitetun osakepalkkio-ohjelman perusteella yhtiön jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen A Oyj:n ja B Oyj:n osakkeita.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 § 1, 2 ja 3 mom

Sairausvakuutuslaki 11 luku 2 § 4 mom 4 ja 5 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Talja, Mika Hämäläinen (t) ja Mervi Hietanen.

Asian esittelijä Mervi Hietanen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.