Helsingin HAO 06.06.2014 14/0492/6

henkilökohtaisen tulon verotus - yhtiön jakautuminen - sijoitusyhtiö - yhtiön purkaminen - veron kiertäminen - peitelty osinko

Diaarinumero: 00665/13/8101
Taltionumero: 14/0492/6
Antopäivä: 6.6.2014

X-holding Oy ja Y-holding Oy olivat syntyneet vuonna 2005 X Oy:n ja Y Oy:n jakautumisissa. A:n X-holding Oy:n ja Y-holding Oy:n purkautumisissa verovuosina 2007 ja 2008 saamat jako-osuudet oli verotettu luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaisesti. X-holding Oy:ssä ja Y-holding Oy:ssä suoritettiin verotarkastukset, joiden perusteella Verohallinto lisäsi verotuksen oikaisuin A:n tuloon verovuosille 2007 ja 2008 X-holding Oy:ltä ja Y-holding Oy:ltä saatuna peiteltynä osinkona A:n saamien jako-osuuksien määrät. Vastaavasti luovutusvoittojen verotukset poistettiin. Verohallinto katsoi, että X Oy:n ja Y Oy:n jakautumisten jälkeen tapahtuneita holdingyhtiöiden purkuja oli pidettävä sellaisina toimina, joihin tuli soveltaa verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n ja 29 §:n säännöksiä.

Verotarkastuskertomuksissa oli todettu, että X Oy:n ja Y Oy:n jakautumisille vuonna 2005 oli esitetty liiketaloudellisia hyväksyttäviä syitä, eikä jakautumisten yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena ollut katsottu olleen veron kiertäminen tai veron välttäminen. Jakautumisissa syntyneet X-holding Oy ja Y-holding Oy purettiin muutaman vuoden kuluessa jakautumisten jälkeen, mutta verotarkastuskertomuksissa tai myöskään verotuksen oikaisupäätöksissä ei väitettykään, että yhtiöiden jakautumisissa ja purkamisissa olisi ollut kyse sarjatoimista, joista olisi kokonaisuudessaan päätetty jo ennen jakautumisia. Jakautumisten pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena ei näin ollen ollut katsottu olleen yhtiöiden varallisuuden jakaminen osakkaille.

Verovelvollisella on lähtökohtaisesti oikeus valita erilaisista toimintavaihtoehdoista verotuksellisesti edullisin menettely. Toisaalta verotuksessa on pyrittävä arvioimaan tehtyjä toimenpiteitä niiden tosiasiallisen luonteen mukaan. Tässä tapauksessa osinkotulojen ja luovutusvoiton erilaisella verokohtelulla ei ollut ratkaisevaa merkitystä asiassa, koska verovelvollisen ei voida edellyttää valitsevan itselleen verotuksellisesti epäedullisempaa menettelyä sinänsä lainmukaisista eri vaihtoehdoista. Näissä olosuhteissa ei ollut perusteltua katsoa, että jakautumisissa syntyneiden sijoitusyhtiöiden toiminnan päättämisessä yhtiöt purkamalla olisi itsessään ollut kyse verotusmenettelystä annetun lain 28 §:ssä tarkoitetusta veronkierrosta ja että osakkaiden saamat jako-osuudet olisivat olleet saman lain 29 §:n mukaista peiteltyä osinkoa. Hallinto-oikeus katsoi, että verotuksen oikaisuille verovelvollisen vahingoksi ei ollut perusteita. A:n saamiin jako-osuuksiin oli tullut soveltaa luovutusvoittoa koskevia säännöksiä.

Laki verotusmenettelystä 28 § ja 29 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Talja, Mika Hämäläinen ja Paula Makkonen, joka on myös esitellyt asian.

KHO:n päätös 15.8.2016 taltio 3351/16. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.