Helsingin HAO 21.03.2014 14/0433/3

Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maahantulokielto - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus - Rikokset - Kokonaisharkinta

Diaarinumero: 06296/12/3104
Taltionumero: 14/0433/3
Antopäivä: 21.3.2014

Viron kansalainen A oli vuodesta 2005 lukien säännöllisesti vieraillut Suomessa avopuolisonsa luona. A ei ollut rekisteröinyt oleskeluoikeuttaan Suomeen. A oli vuonna 2010 avioitunut avopuolisonsa kanssa ja puoliso oli saanut Suomen kansalaisuuden vuonna 2012. Puolisoille oli syntynyt vuonna 2013 lapsi, jonka huoltajia puolisot ovat. A oli tuomittu vuonna 2008 tapahtuneesta pahoinpitelystä sakkorangaistukseen, vuonna 2010 tapahtuneesta törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon sekä vuonna 2011 tapahtuneesta kolmesta pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon. Maahanmuuttovirasto oli päätöksellään määrännyt A:n edellä mainittujen rikosten vuoksi käännytettäväksi kotimaahansa ja maahantulokieltoon viideksi vuodeksi.

Hallinto-oikeus on katsottuaan sen asian selvittämisen kannalta tarpeelliseksi hankkinut A:ta koskevan rikosrekisteriotteen, josta on ilmennyt A:n lisäksi syyllistyneen vuonna 2011 moottoriajoneuvon käyttövarkauden yritykseen, josta hänet oli tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä vuonna 2013 kolmeen pahoinpitelyyn, joista hänet oli tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

A oli syyllistynyt toistuvasti tekomuodoltaan törkeisiin rikoksiin sekä väkivaltarikoksiin. Hallinto-oikeus katsoi A:n rikostuomioihin johtaneiden seikkojen osoittavan A:n suhtautuvan välinpitämättömästi lain kieltoihin ja määräyksiin ja vaarantavan omalla käyttäytymisellään yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta sekä valittajan käyttäytymisen edelleen muodostavan todellisen ja välittömän uhan. Käännyttämisen puolesta puhuvia seikkoja pidettiin käännyttämistä vastaan puhuvia seikkoja painavampina ja valittaja oli voitu määrätä Suomeen olevista perhesiteistään huolimatta käännytettäväksi kotimaahansa sekä maahantulokieltoon. Maahantulokiellon pituutta hallinto-oikeudessa harkittaessa ei voitu jättää huomiotta niitä rikoksia, jotka valittaja oli tehnyt ja joista hänet oli tuomittu valituksenalaisen päätöksen tekemisen jälkeen. Tähän nähden viiden vuoden maahantulokieltoa ei ollut syytä lyhentää.

Ulkomaalaislaki 146 §, 156 §, 167 § ja 170 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Mäenpää, Outi Niemi, Sirkka Heikkilä, Maija Vesala, Heikki Mauno (t), Markku Lambert, Vesa Heikkilä, Taina Haanperä, Reija Suni, Jyri Vesanto ja Terttu Kujala.

Asian esittelijä Sofia Laaksonen.

Äänestys 8-3 (maahantulokiellon pituuden osalta)

Lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.