Tavastehus FD 13.11.2014 14/0592/1

Europeiska jordbruksfonden - Projektstöd - Stödduglighet av mervärdesskattekostnader - Offentligrättsliga organ - Allmännyttig verksamhet - Yrkeshögskola i aktiebolagsform

Diaarinumero: 01956/14/7405
Taltionumero: 14/0592/1
Antopäivä: 13.11.2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-central) ändrade sitt tidigare beslut om beviljande av projektstöd så att mervärdesskattekostnader inte mera är stödberättigande för yrkeshögskolan i projektet. Enligt NTM-centralens motiveringar gäller tillämpade rådets förordning och direktiv alla offentligrättsliga sammanslutningars projekt oberoende av nationella stadganden. Mervärdesskatt kan då inte iaktas som stödduglig kostnad oberoende av om den kvarstår som slutlig kostnad.

Yrkeshögskolan anförde besvär och ansåg att NTM-centralens beslut skall återtas och kostnader på mervärdesskatt godkännas.

Förvaltningsdomstolen upphävde NTM-centralens överklagade beslut. Det var ostridigt att yrkeshögskolan inte kan avdra projektets kostnader på mervärdesskatt inom mervärdesbeskattningen. Yrkeshögskolan fungerar i aktiebolagsform och organisationens grundstruktur är privaträttslig. Närmare analys om skolans offentliga dimensioner ingick inte i NTM-centralens beslut. Från yrkeshögkolelagens synvinkel anknyter skolans offentligrättsliga verksamhet centralt till processen med examina som yrkeshögskolans studeranden tar inom ramen för olika utbildningsprogram som skolan producerar med statsrådets tillstånd och utbildningsansvar. Vid sidan av bolagets privata och offentliga funktioner kan yrkeshögskolan ha också mer eller mindre allmännyttig projektverksamhet som inte utförs i egenskap av ett offentligrättsligt organ. Avgörande i det här avseendet är projektets innehåll jämfört med väsentligaste offentliga element i skolans verksamhet.

I projektet skapas ett certifierat ledningssystem för åtta olika mikroföretag för att öka deras lönsamhet och minska miljöbelastning. Detta allmännyttiga projektet angående utveckling och utbildning har enligt utredningen inte anknytning till väsentliga offentliga element i skolans verksamhet. Projektet har organiserats skilt från skolans annan verksamhet. Således var slutliga kostnader på mervärdesskatt stödberättigande i projektet enligt tillämpade rättsnormer. I ärendet skall följas tidigare beslut om beviljande av stöd.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomare Vesa Sirkesalo, Esa Bomström och Jukka Anttila, föredragande medlem Jukka Anttila.

Rättsreglerna

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden ör landsbygdsutveckling (EJFLU): 71 artikel
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt: 13 artikel
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 4 §
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 6 §
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 17 § (1478/2007)
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 18 §
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 21 § (539/2010)
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 37 §
Yrkeshögskolelag 4 §
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007) 36 § (455/2010)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.