Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2014

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Hämeenlinnan HAO 31.12.2014 14/0664/1
Kaupalliset tavarankuljetukset tiellä - Yhteisölupa - Verovelka - Vakavaraisuus - Saneerausohjelma
Vaasan HAO 30.12.2014 14/0523/1
Ylikuormamaksu - Kuorman painon määräytyminen - Kuljetustehtävän antaja - Virheellinen tieto - Ylikuormamaksun alentaminen/poistaminen
Turun HAO 23.12.2014 14/0387/1
Regional räddningsnämnd - Sammansättning av nämnden - Företrädande av svenskspråkig befolkning - Språklig bakgrund - Språklig identitet - Modersmål - Språkkunskaper - Boningsort - Statsrådets beslut - - Aluepelastuslautakunta - Lautakunnan kokoonpano - Ruotsinkielisen väestön edustus - Ruotsin kieli - Kielitausta - Kielellinen identiteetti - Äidinkieli - Kielitaito - Asuinpaikka - Valtioneuvoston päätös
Helsingin HAO 22.12.2014 14/1192/6
Verotusmenettely - Veronkorotus - Tuloverotus - Luonnollinen henkilö - Ajallaan ilmoittamatta jätetty tulo - Ilmoituksen antaminen kehotuksen jälkeen
Helsingin HAO 22.12.2014 14/1065/2
Valtion virkamieslaki - Kirjallinen varoitus - Virheen korjaaminen - Kohtuullinen aika
Helsingin HAO 22.12.2014 14/1067/2
Tilaajan selvitysvelvollisuus - Asunto-osakeyhtiö - Tilaajan käsite
Vasa FD 18.12.2014 14/0495/1
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Frist inom vilken rättelse är möjlig - Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotusmenettely - Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus - Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi - Määräaika oikaisun tekemiselle -
Helsingin HAO 17.12.2014 14/1039/2
Toimeentulotuki - Tarpeelliset asumismenot - Omistusasunto - Vesivahinko - Perusparannus - Korjauskustannuksiin otettu laina - Vesieristys
Turun HAO 16.12.2014 14/0374/1
Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva hallintoriita - Määräaikaisten virkasuhteiden peräkkäisyys - Oppilaitoksen kesäkeskeytys
Ålands FD 15.12.2014 114/2014
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Socialvård - Hälso- och sjukvård - Institutionsvård - Ansvar för vårdkostnader - Förvaltningstvistemål
Itä-Suomen HAO 11.12.2014 14/5301/4
Valtionapu - Valtionavun takaisinperintä - Takaisinperinnän kohtuullistaminen - Olosuhteiden muuttuminen
Turun HAO 05.12.2014 14/0369/1
Palkan takaisinperintä - Päätös takaisinperinnästä - Vanhentumisen katkaiseminen -
Vaasan HAO 03.12.2014 14/0462/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulontasaus - Korvaus laittomasta irtisanomisesta
Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2
Valtion virkamies - Irtisanominen - Työkyky - Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen - Lääkärintodistus - Sairausloma - Harkinnanvarainen virkavapaus - Työstä kieltäytyminen
Turun HAO 28.11.2014 14/0360/1
Asemakaava - Yleiskaavan ohjausvaikutus
Turun HAO 27.11.2014 14/0680/3
Ajokielto - Kuuleminen
Pohjois-Suomen HAO 25.11.2014 14/5426/1
Poikkeaminen - Luonnonsuojelu - Maakotka - Natura 2000 - Lintudirektiivi
Vaasan HAO 17.11.2014 14/0337/2
Hallintopakkoasia - Asianosainen - Puhevalta - Valitusperuste - Tutkimatta jättäminen
Itä-Suomen HAO 14.11.2014 14/5324/2
Lastensuojeluasia - Lapsen kiireellinen sijoitus - Määräaika - Määräaikalain soveltaminen - Laillisuusperiaate
Tavastehus FD 13.11.2014 14/0592/1
Europeiska jordbruksfonden - Projektstöd - Stödduglighet av mervärdesskattekostnader - Offentligrättsliga organ - Allmännyttig verksamhet - Yrkeshögskola i aktiebolagsform
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.