Helsingin HAO 30.12.2010 10/1148/2

Lastensuojelu - Jälkihuolto - Sosiaalityö - Tukitoimi - Korvausvelvollisuus

Diaarinumero: 02301/09/6112
Taltionumero: 10/1148/2
Antopäivä: 30.12.2010

Hallintoriita-asiassa, jossa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta oli vaatinut Helsingin kaupungin velvoittamista korvaamaan N:n lastensuojelulain mukaisesta jälkihuollosta aiheutuneet sosiaalityön kustannukset sosiaaliohjaajan työtunneista, oli kiistaa siitä, mitkä kustannukset olivat korvattavia sosiaalityön kustannuksia.

Hallintoriidan kohteena oleva sosiaaliohjaajan tekemä sosiaalityö oli sisältänyt tapaamisia N:n kanssa, jolloin häntä oli neuvottu muun muassa toimeentulotuen hakemisessa, käyntejä Espoon työvoimapalvelukeskuksessa, puheluita sekä N:n kanssa ennalta sovitun, mutta turhaan tehdyn kotikäynnin. Kun otettiin huomioon N:lle laaditun jälkihuoltosuunnitelman sisältö ja sosiaaliohjaajan suorittamista toimenpiteistä saatu selvitys, olivat mainitut laskuun perustuneet sosiaaliohjaajan työtunnit sellaista jälkihuollon järjestämiseen liittyvää sosiaalityötä, josta aiheutuneet kustannukset Helsingin kaupunki oli lastensuojelulain 16 §:n 1 momentin (417/2007) nojalla velvollinen korvaamaan Espoon kaupungille.

Vrt. Helsingin HAO 30.12.2010 taltionumero 10/1149/2

Sosiaalihuoltolaki 18 §
Lastensuojelulaki 16 § 1 ja 2 mom

KHO:n päätös 7.1.2013 taltionumero 69: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.