Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2010

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Hämeenlinnan HAO 28.04.2010 10/0161/4
Perusoikeudet - Elinkeinovapaus - Luvanvarainen elinkeino - Alallepääsy - Pelastustoimen laitteet - Paloilmoitin
Turun HAO 20.04.2010 10/0280/3
Tuloverotus - Merityötulo - Työskentely ruoppausaluksella
Helsingin HAO 16.04.2010 10/0303/5
Kansalaisuusasia - Suomen kansalaisuus - Isyyden kumoaminen - Kansalaisuus ei tiedossa - Kansalaisuudettomuus
Helsingin HAO 31.03.2010 10/0238/5
Asemakaava - Asemakaavan rajaus - Yleiskaavan ohjausvaikutus - Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
Vasa FD 26.03.2010 10/0171/2
Utlänningsärende - främlingspass - identitet - anteckning om att identiteten inte har kunnat styrkas - Ulkomaalaisasia - muukalaispassi - henkilöllisyys - merkintä siitä, että henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmistamaan
Vaasan HAO 26.03.2010 10/0171/2
Utlänningsärende - främlingspass - identitet - anteckning om att identiteten inte har kunnat styrkas - Ulkomaalaisasia - muukalaispassi - henkilöllisyys - merkintä siitä, että henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmistamaan
Kouvolan HAO 17.03.2010 10/0164/2
Asiakirjajulkisuus - Julkisuuslain soveltamisala - Viranomaisen asiakirja - Sähköpostiviesti - Viranomaisen sisäisen työskentelyn asiakirja
Helsingin HAO 17.03.2010 10/0229/4
Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisut- Verovelvollisuus - Vähennysoikeus - Liiketoiminta - Viemäriverkoston ylläpito- ja huoltotoiminta - Osuuskunta
Turun HAO 15.03.2010 10/0159/3
Ampuma-aseen hallussapitolupa - käsiase - yleinen järjestys ja turvallisuus - erityinen syy - suhteellisuusperiaate
Vaasan HAO 12.03.2010 10/0060/1
Vesitalousasia - Hallintopakko - Tiedoksianto - Valitusajan alkaminen
Helsingin HAO 12.03.2010 10/0176/5
Yleiskaava - Rakennusoikeuksien osoittaminen - Yhdenvertainen kohtelu - Kohtuuton haitta
Helsingin HAO 08.03.2010 10/0163/5
Maankäyttö- ja rakentaminen - Käyttötarkoituksen muuttaminen - Poikkeaminen - Rakennuslupamenettelyn perusteena käytettävä yleiskaava - Erityinen määräys - Rantavyöhyke - Ranta-alue - Suunnittelutarveratkaisu - Ajallinen järjestys
Kouvolan HAO 26.02.2010 10/0143/2
Tiesuunnitelma - Tiesuunnitelman nähtäväksi asettaminen - Muistutus - Myöhään tehdyn valituksen tutkiminen
Turun HAO 24.02.2010 10/0180/2
Omaishoidon tuki - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Kuntaliitos - Hallintoriita - Irtisanominen
Vaasan HAO 22.02.2010 10/0083/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kommandiittiyhtiö - Äänetön yhtiömies - Yhtiöpanos - Voitto-osuus - Saamatta jäänyt tulo - Yrityssaneeraus
Turun HAO 22.02.2010 10/0138/1
Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, Arviointimenettelyn soveltaminen hankkeeseen yksittäistapauksessa, Maa-ainesten ottaminen, Hankkeiden yhteisvaikutukset
Vaasan HAO 16.02.2010 10/0074/3
Ennakkovero - Jäännösveron korko - Viranomaisen ohjeet ja neuvot - Luottamuksensuoja
Helsingin HAO 15.02.2010 10/0095/2
Asiakirjajulkisuus - Julkisuuslain sovellettavuus - Valituskelpoinen päätös - Salassapitomääräys
Kuopion HAO 10.02.2010 10/0077/2
Hallintoriita - Lastensuojelukustannusten korvaaminen - Kustannusvastuu - Järjestämisvastuu
Hämeenlinnan HAO 08.02.2010 10/0056/4
Asiakasmaksu - Lääkärintodistus
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.