Vaasan HAO 16.06.2009 09/0332/3

Raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ikäraja - poikkeus ikärajoituksesta - ajokorttidirektiivi - direktiivin tulkintavaikutus

Diaarinumero: 00377/09/7501
Taltionumero: 09/0332/3
Antopäivä: 16.6.2009

A oli hakenut Ajoneuvohallintokeskukselta poikkeuslupaa saadakseen säilyttää ajokorttiluokan A BE CE mukaisen ajo-oikeuden täytettyään 70 vuotta. Hakemukseen liitetyn ajokykyä koskevan lääkärinlausunnon mukaan A täyttää ryhmän 2 terveysvaatimukset. Ajoneuvohallintokeskus oli hylännyt hakemuksen sillä perusteella, että käytännössä raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien ajo-oikeus päättyy aina heidän täytettyään 70 vuotta. Ajoneuvohallintokeskus katsoi, ettei hakija ollut esittänyt sellaisia tieliikennelain 82 d §:ssä tarkoitettuja erityisiä syitä, että poikkeuksen myöntäminen ikärajoituksesta olisi perusteltua.

Hallinto-oikeus kumosi Ajoneuvohallintokeskuksen päätöksen ja palautti asian Ajoneuvohallintokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Tieliikennelain 82 d §:n säännöksen sanamuoto sallii myös vakiintuneesta käytännöstä poikkeavan, direktiivin 2006/126/EY perusteella ajokorttiluvan myöntämiseen johtavan tulkinnan. Kun otetaan huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimus ja edellä mainitun direktiivin säännökset, Ajoneuvohallintokeskus ei ole voinut mainitsemillaan perusteilla, huolimatta tieliikennelain 82 d §:n vakiintuneessa hallintolainkäytössä saamasta tulkinnasta, hylätä A:n hakemusta.

Tieliikennelaki 70 § 1 mom, 72 § 2 mom ja 82 d §.
Euroopan neuvoston direktiivi 91/439/ETY
Europarlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY ajokorteista artikla 7.2 b

Oikeustapaukset:
EY-tuomioistuimen tuomiot C-129/96 (Inter-Enviroment Wallonie ASBL vastaan Région wallonne) ja C-397/01-C-403/01 (Bernhard Pfeiffer ym. vastaan Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.