Turun HAO 18.05.2009 09/0331/3

Veroennakko - hallintaoikeuden luovutus - oman asunnon luovutusvoitto

Diaarinumero: 02275/08/8109
Taltionumero: 09/0331/3
Antopäivä: 18.5.2009

Verovelvolliselle oli määrätty veroennakko kiinteistön puoliosuuteen ja kiinteistöllä sijaitseviin rakennuksiin kohdistuvan hallintaoikeuden luovutuksesta. Ratkaistavana oikeuskysymyksenä oli, voidaanko tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevaa säännöstä soveltaa omana asuntona käytettyyn kiinteistöön kohdistuvan hallintaoikeuden luovutukseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi verovelvollisen valituksen sillä perusteella, että luovutuksen kohteena ei ollut rakennus tai sen osa, joten oman asunnon luovutusvoittoa koskevat säännökset eivät soveltuneet.

Ennakkoperintälaki 3 §
Ennakkoperintälaki 24 §
Tuloverolaki 45 § 1 mom
Tuloverolaki 48 § 1 mom 1 kohta

Äänestys 2-1

Vähemmistöön jäänyt jäsen hylkäsi valituksen todeten, että kiinteistön puoliosuus oli ollut verovelvollisen omistuksessa enemmän kuin kaksi vuotta ja kiinteistö oli ollut hänen vakituisena asuntonaan koko hänen omistus- ja hallintaoikeutensa ajan. Omistusoikeuden luovutuksesta hallintaoikeuden luovutukseen oli kuitenkin kulunut yli yksitoista vuotta. Hallintaoikeuden luovutuksessa ei tässä tilanteessa ollut kyse sellaisen kiinteistöomaisuuden luovutuksesta, jota verovelvollinen olisi omistusaikanaan ennen luovutusta käyttänyt vakituisena asuntona siten kuin tuloverolaissa edellytetään.

KHO:n päätös 13.12.2011 taltionumero 3522. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.