Turun HAO 15.05.2009 09/0324/3

Luotsin ohjauskirja - ohjauskirjan peruuttaminen - Luotsausliikelaitos - yksityinen luotsaus

Diaarinumero: 02074/08/7508
Taltionumero: 09/0324/3
Antopäivä: 15.5.2009

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko Merenkulkulaitos voinut peruuttaa A:n luotsin ohjauskirjan määräajaksi sillä perusteella, että A oli toistuvasti harjoittanut luotsaustoimintaa tavalla, joka liikenne- ja viestintäministeriön kannan mukaan on luotsauslain ja Luotsausliikelaitokselle annetun yksinoikeuden vastaista.

A oli 3.7.2008 toiminut päällikkönä aluksella, jolla on ollut velvollisuus käyttää luotsia. Luotsina oli toiminut yksityisen yrityksen palveluksessa ollut, mutta asianmukaisen luotsin ohjauskirjan omannut henkilö. Kihlakunnansyyttäjä oli 15.10.2008 tehnyt asiassa päätökset jättää aluksen päällikkö A ja hänen käyttämänsä luotsi syyttämättä, koska rikosta ei ollut tapahtunut. A oli lisäksi myöntänyt luotsanneensa 8.11.2008 yksityisenä luotsina alusta, joka oli velvollinen käyttämään luotsia. Merenkulkulaitos oli tehnyt valituksenalaisen päätöksen 13.11.2008.

Hallinto-oikeus totesi, että luotsauslakia ja Luotsausliikelaitoksesta annettua lakia on tulkittava niiden valmisteluasiakirjoista ilmenevän tarkoituksen mukaisesti eli niin, ettei yksityisen luotsaustoiminnan harjoittaminen ole sallittua. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli edellä kerrotuin tavoin menettelemällä rikkonut luotsauslakia.

Hallinto-oikeus totesi, että menettelyn moitittavuutta luotsauslain kannalta arvioitaessa oli otettava huomioon, että kyseisten luotsaukseen sovellettavien säännösten oikeasta tulkinnasta on pitkään ja laajalti ollut epätietoisuutta. A:n tapauksessa oli lisäksi annettava erityistä merkitystä sille, että syyttäjä oli tehnyt päätöksensä A:n ja toisen luotsin syyttämättä jättämisestä vain muutamaa viikkoa ennen kuin A oli yksityisenä luotsina itse luotsannut alusta. Asiakirjoista ei ilmennyt, että Merenkulkulaitos olisi syyttäjän päätösten jälkeen ilmoittanut A:lle yksityisen luotsauksen olevan kiellettyä. Merenkulkulaitos ei myöskään ollut edes väittänyt, että A:n luotsauslain vastainen toiminta olisi vaarantanut alusliikenteen turvallisuutta. Asiaa kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, ettei Merenkulkulaitos ollut voinut sille luotsauslailla myönnetyn harkintavallan rajoissa peruuttaa A:n luotsin ohjauskirjaa, ja kumosi Merenkulkulaitoksen päätöksen.

Luotsauslaki 1 §
Luotsauslaki 2 §
Luotsauslaki 4 § 1 mom
Luotsauslaki 13 §
Luotsauslaki 18 § 2 mom
Laki Luotsausliikelaitoksesta 2 § 2 mom

KHO:n päätös 2.3.2010 taltionumero 395. Ei tutkita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.