Turun HAO 07.07.2009 09/0257/1

Kunnallisvalitus - kiinteistön myynti - turvetuotantoalue - tarjouksen tekijä - valitusoikeus - tasapuolinen kohtelu - ostajan kotipaikka

Diaarinumero: 00688/09/2299
Taltionumero: 09/0257/1
Antopäivä: 7.7.2009

A:n kunta oli pyytänyt tarjouksia turvetuotantoalueen ostamisesta. Tarjouspyynnössä oli todettu, että kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alin myyntihinta, jonka kunnanhallitus voi hyväksyä, on 210 000 euroa.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. X Oy:n tarjoama ostohinta oli 225 000 euroa, kolmen yksityishenkilön yhteisesti tarjoama ostohinta 210 000 euroa ja Y Oy:n tarjoama ostohinta 236 500 euroa. X Oy oli tarjouksessaan sitoutunut muuttamaan toimipaikakseen A:n kunnan, mikäli sen tarjous hyväksytään.

Kunnanhallitus on päättänyt myydä tilan elinkeinopoliittisin perustein X Oy:lle 225 000 euron hinnalla ja ostotarjouksesta ilmenevillä muilla ehdoilla. Oikaisupäätöksessään kunnanhallitus on todennut, että X Oy:n tarjous on kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä yhtiön tarjoukseen sisältyi osakeyhtiön sitoutuminen muuttamaan kotipaikakseen A:n kunnan osakeyhtiön yhteisöverojen suuntaamiseksi kuntaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että koska kysymyksessä on turvetuotantoalueen myynti, ostotarjouksen tekijöinä tulevat kysymykseen vain turvetuotannon harjoittajat. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu alin myyntihinta, joka osaltaan rajaa hyväksyttävien ostotarjousten piiriin tulevia. Kysymyksessä ei siten ole avoin ostotarjouspyyntö vaan käytännössä suppeaan yrittäjäjoukkoon kohdistunut suunnattuun tarjousmenettelyyn verrattava tilanne. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi, että A:n kunnanhallituksen päätös, jolla kunnanhallitus on hylännyt korkeimman rahamääräisen tarjouksen tehneen Y Oy:n tarjouksen ja päättänyt myydä turvetuotantoalueen elinkeinopoliittisin perustein X Oy:lle, on välittömästi vaikuttanut Y Oy:n oikeuteen ja etuun kuntalaissa tarkoitetulla tavalla. Y Oy oli siten asiassa asianosainen.

Pääasiaan antamassaan ratkaisussa hallinto-oikeus katsoi, että valtuusto oli päättänyt tarjousten hyväksymisen perusteeksi kaupasta saatavan myyntihinnan. Myös tarjouspyynnössä oli ilmoitettu ainoaksi tarjousten vertailuperusteeksi hinta. Ottaessaan X Oy:n tarjouksen hyväksymisperusteeksi sen, että yhtiö on sitoutunut siirtämään kotipaikkansa A:n kuntaan, kunnanhallitus on rikkonut tarjouksen tekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Päätös on näin ollen lainvastainen.

Kuntalaki 90 §
Kuntalaki 92 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.