Helsingin HAO 29.04.2009 09/0282/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminta - Sijoitustoiminta - Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynti - Rakennusalaa lähellä oleva henkilö - Ns. saastumiskäsite

Diaarinumero: 07107/07/8101
Taltionumero: 09/0282/1
Antopäivä: 29.4.2009

A oli yhdessä äitinsä ja veljensä kanssa perustanut kolme kiinteistöosakeyhtiötä vuosina 2002-2005. Ensimmäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oli luovutettu vuonna 2004. Verovuonna 2005 A oli yhdessä muiden osakkaiden kanssa myynyt Kiinteistö Oy B:n osakeosuuksia viidellä eri kaupalla.

Hallinto-oikeus totesi, että kolmen kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin oli liittynyt samantapaisia toimia. Ensin oli ostettu tontti perustettavan yhtiön lukuun. Yhtiö oli rekisteröity. A, hänen äitinsä ja veljensä olivat olleet perustajaosakkaina kiinteistöosakeyhtiöissä, joiden hallituksen jäseninä osakkaat olivat päättäneet rakennusrahastojen perustamisesta osakkeiden omistussuhteessa. A:n veljen omistama rakennusliike oli rakentanut talon tontille. Kohteen valmistumisen jälkeen osakkaat olivat yhdessä myyneet osakkeet. Kolmen kohteen osalta toimintaa oli ollut vuosien 2002-2007 aikana.

Hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistöosakeyhtiöiden perustaminen oli ollut suunnitelmallista, jatkuvaa ja jatkunut säännönmukaisena. Toiminta oli tähdännyt voiton tavoitteluun. Rakennushankkeet olivat olleet isoja. Tonttien hankintahinnat ja rakennusten valmistumiskustannukset olivat sitoneet isoja pääomia, minkä vuoksi osakkaat olivat perustaneet rakennusrahastoja, joita he olivat maksaneet osakkeidensa omistussuhteessa. Tonttien hankinta oli vaatinut myös lainanottoa pankista. Toimintaan oli liittynyt taloudellinen riski. Osakkaat olivat säännönmukaisesti olleet perustajaosakkaina, joten heidän voitiin katsoa muodostaneen tällaista toimintaa harjoittavan keskinäisen intressipiirin. Osakkeet oli luovutettu rakennusprojektin valmistuttua, eikä yhdessä omistettuja osakkeita ollut jätetty pitkäaikaiseen omistukseen.

A työskenteli päätoimisesti palkkatyössä muualla eikä hänellä ollut ilmoituksensa mukaan kokemusta rakennustoiminnasta. Hänen veljensä kuitenkin omisti rakennusliikkeen, joka oli ollut rakentamassa puheena olevia huoneistoja. A oli Kiinteistö Oy B:n perustajaosakas sekä veljensä rakennusliikkeen hallituksen varajäsen. A oli myös ennen ja jälkeen nyt puheena olevan verovuoden aktiivisesti osallistunut vastaavalla tavalla kiinteistöosakeyhtiön perustamiseen. Hän ei ollut ollut passiivinen tai muodollinen osakas.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n osakekauppa verovuonna 2005 ei ollut ollut sijoitustoimintaa, vaan elinkeinotoimintaa, josta saatu tulo oli tullut verottaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Verovuosi 2005.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.