Helsingin HAO 14.04.2009 09/0191/1

Suoritemaksu - Käsittelymaksu - Maistraatin lupa - Oikeusapu - Kuolinpesä - Alaikäinen - Pesänselvityskulu

Diaarinumero: 03988/08/8509
Taltionumero: 09/0191/1
Antopäivä: 14.4.2009

A:lle oli myönnetty oikeusapu ositus- ja perinnönjakoasiassa. Oikeusapu oli myönnetty A:lle henkilökohtaisesti. Maistraatti oli antanut alaikäisen A:n osalta luvan osituksen ja perinnönjaon toimittamiseen hänen kuolleen isänsä jälkeen. Kuolinpesän osakkaina olivat A:n lisäksi olleet perinnönjättäjän leski sekä hänen kaksi täysi-ikäistä poikaansa. Lupapäätöksestä oli aiheutunut rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun sisäasianministeriön asetuksen mukainen 343 euron suuruinen maksu.

A:n edunvalvoja vaati maksun poistamista, koska A:lle oli myönnetty oikeusapu ositus- ja perinnönjaossa.

Hallinto-oikeus totesi, että kun kuolinpesään oli kuulunut alaikäinen, hänelle oli tullut määrätä edunvalvoja. Edunvalvoja ei ollut voinut ilman maistraatin lupaa tehdä sopimusta osituksesta ja perinnönjaosta. Maistraatin antama lupa oli näin ollen ollut välttämätön kuolinpesän osituksessa ja perinnönjaossa. Luvan hankkimisesta aiheutunut kustannus voitiin katsoa pesän selvittämisestä aiheutuneeksi tarpeelliseksi kustannukseksi ja se voitiin rinnastaa perintökaaren 18luvun 5 §:ssä mainittuihin pesänselvityskuluihin, joten kustannus oli tullut suorittaa kuolinpesän varoista. Maistraatin oli siten tullut periä luvan antamisesta asianmukainen käsittelymaksu.

Laki holhoustoimesta 34 § 1 mom 9 kohta ja 85 § 3 mom
Valtion maksuperustelaki 1 §, 4 §, 6 § ja 11 b §
Oikeusapulaki 4 § 1 mom 3 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.