Vaasan HAO 17.11.2006 06/0330/3

Ympäristölupa - Turvetuotanto - Kalatalousvelvoite - Kalatalousmaksu - Yleinen kalatalousetu - Yksityisoikeudellinen sopimus

Yhtiö X haki ympäristöluvassa määrätyn kalatalousmääräyksen kumoamista tai toissijaisesti maksun pienentämistä vähentämällä siitä vesioikeuksien ja kalastusoikeuksien haltijoiden ja yhtiön välisen sopimuksen perusteella maksettu osuus. Yhtiö oli jo vuodesta 1995 asti maksanut osakaskunnalle ja kalastuskunnalle korvauksia turvesoiden hyödyntämisestä mahdollisesti vesistölle ja kalastolle aiheutuvista vahingoista. Sopimuksen mukainen hehtaarikorvaus oli sidottu vuosittaiseen turpeen auman kuutiohintaan. Sopimuksessa ei ollut määritelty mihin korvauksen saajat rahansa käyttävät.

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko vesialueen kalastusoikeuden haltija tehdä sopimuksen yleisen kalatalousedun puolesta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei vesialueen kalastusoikeuden haltija voi tällaista sopimusta tehdä. Yleisen kalatalousedun menetyksiä ei ylipäätään voida korvata, vaan ne kompensoidaan kalatalousvelvoittein tai -maksuin. Näin ollen yhtiön vesialueen vesioikeuden omistajan ja kalastusoikeuden haltijan kanssa tekemässä yksityisoikeudellisessa sopimuksessa sovittua korvauksen määrää turvesoiden hyödyntämisestä mahdollisesti vesistölle ja kalastolle aiheutuvista vahingoista ei voida ottaa huomioon kalatalousmaksua määrättäessä perusteena olla määräämättä kalatalousmaksu tai sellaisenaan maksun määrän alentamistekijänä. Siten hallinto-oikeus hylkäsi kalatalousmaksun kumoamista tai sen määrän pienentämistä koskevan vaatimuksen.

Ympäristönsuojelulaki 44 §
Vesilaki 2 luku 22 §

Vastaavia ratkaisuja:

6.4.2006 nro 06/0096/3 ja 17.11.2006 nro 06/0331/3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.