Vaasan HAO 29.9.2006 06/0323/1

Kotitalousvähennys - Eurooppaoikeus - Palveluiden vapaa liikkuminen - Syrjintäkielto - Henkilökohtaisen tulon verotus

Verovelvollinen A oli teettänyt kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä yrittäjällä B, jonka kotipaikka sijaitsi Ruotsissa. B ei ollut merkitty Suomen ennakkoperintärekisteriin, mutta hänet oli merkitty Ruotsin vastaavaan rekisteriin. Oikeuskysymyksenä oli, olisiko kotitalousvähennyksen epääminen eurooppaoikeuden vastaista syrjintää.

Tuloverolain 127b § 2 kohdan mukaan yrittäjälle maksetusta työkorvauksesta voi tehdä kotitalousvähennyksen vain, jos yrittäjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Rajoituksen tarkoituksena on estää se, että kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvat työt kanavoituisivat sellaisille tahoille, jotka eivät maksa työkorvauksistaan veroja.

Kotitalousvähennyksellä on käytännössä suuri taloudellinen merkitys verovelvollisille ja mahdollisuus sen saamiseen vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä palveluja verovelvolliset ostavat. Tämän vuoksi toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa toimiva yrittäjä, jota ei ole rekisteröity Suomen ennakkoperintärekisteriin, on olennaisesti heikommassa asemassa kilpaillessaan kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvista töistä suomalaisten yrittäjien kanssa. Tällainen syrjintä on kielletty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklojen perusteella. Syrjintä voi poikkeuksellisesti olla sallittua yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvien näkökohtien perusteella.

Koska B oli asianmukaisesti rekisteröity Ruotsin ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin ja siellä verovelvollinen, ei perusteita syrjintäkiellosta poikkeamiselle ollut. A sai siksi tehdä kotitalousvähennyksen B:lle maksamansa työkorvauksen johdosta.

Verovuosi 2003.

Tuloverolaki 127b § 2 kohta
Euroopan yhteisön perustamissopimus 49 ja 50 artiklat

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.