Turun HAO 8.11.2006 06/0346/1

Valituksen tutkiminen - Kunnallisvalitus vai muussa järjestyksessä ratkaistava asia -Työsopimussuhteisten toimien täyttäminen

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko sosiaalilautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen hallinto-oikeuden toimivaltaan vai oliko kysymyksessä muussa kuin hallintolainkäytön järjestyksessä ratkaistava asia. Sosiaalilautakunta oli valinnut ensisuojan ohjaajan työsopimussuhteisiin toimiin A:n, B:n ja C:n. Lautakunta oli hylännyt tointa hakeneen D:n oikaisuvaatimuksen.

D vaati hallinto-oikeudessa sosiaalilautakunnan päätöksen kumoamista sillä perusteella, että hän on toimiin valittuja ansioituneempi. Päätös on siten sosiaalihuoltolain ja päihdehuoltolain vastainen.

Hallinto-oikeus tutki valituksen ja hylkäsi sen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluina, että sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa tai muussa laissa ei ole säädetty, miten kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on työsuhteeseen otettaessa verrattava keskenään ja millä perusteella valinta on tehtävä. Päätös ei ollut valituksessa esitetyllä perusteella lainvastainen.

Kuntalaki 90 §

Vahvennettu istunto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.