Turun HAO 18.10.2006 06/0319/1

Poikkeamisluvan tarve - Rantavyöhyke - Joen rantavyöhykkeen leveys - Toimivalta suunnittelutarpeesta poikkeamiseen

Diaarinumero: 00912/06/4112
Taltionumero: 06/0319/1
Antopäivä: 18.10.2006

Oikeuskysymyksenä oli rantavyöhykkeen leveys joen rannalla.

S oli hakenut suunnittelutarveratkaisua omakotitalon rakentamiseen. Lautakunta oli todennut, että rakennusluvan erityiset edellytykset ovat olemassa. Ympäristökeskus valitti päätöksestä, koska kyse oli rantavyöhykkeelle rakentamisesta ilman rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

Hallinto-oikeus totesi, että Pyhäjoki (Säkylä) on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu vesistö. Sen rannalle rakentamiseen oli siten sovellettava rantarakentamista koskevia säännöksiä riippumatta siitä, minkälainen joen uoma juuri kyseisen rakennuspaikan kohdalla oli.

Rakennuspaikkana oli tasaista peltoa oleva määräala, joka ulottuu rantaan. Joki on tällä paikalla kapea ja matala ja sen rannassa kulkee yksityistie. Tien etäisyys rannasta on pääosin vain muutamia metrejä. Jyrkällä penkereellä on lehtipuita. Suunnitellun asuinrakennuksen etäisyys rannasta oli noin 40 metriä ja autotallin noin 25 metriä.

Hallinto-oikeus katsoi, että yksityistiestä huolimatta rakennuspaikka kuuluu maisemallisesti rantaan ja sijaitsee siten rantavyöhykkeellä. Hanke vaatii ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksen rantarakentamisrajoituksesta. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja siirsi asian ympäristökeskuksen käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom 1 kohta

Äänestys 2 - 1. Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että yksityistie katkaisi rantavyöhykkeen eikä rakennuspaikka siten ollut rantavyöhykkeellä. Ratkaisu perustui myös joen kapeuteen ja huomaamattomuuteen sekä muuhun ympäristöön ja maisemaan.

KHO:n päätös 31.12.2007 taltionumero 3533. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.