Turun HAO 27.1.2006 06/0022/1

Asemakaavan laatimiseen liittyvä rakennuskielto - Rakennuskiellon määräämättä jättäminen - Hallintovalitus vai kunnallisvalitus

Kunnanhallitus oli asemakaavaehdotuksia koskevien muistutusten yhteydessä esitettyjen vaatimusten johdosta päättänyt, että alueille, joille asemakaavan laatiminen oli vireillä, ei määrätä rakennuskieltoa. Kunnanhallitus siirsi vaatimukset esittäneiden henkilöiden tekemät oikaisuvaatimukset hallinto-oikeuden käsiteltäviksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyse on hallintovalituksista ja jätti valitukset tutkimatta. Valittajien omistama kiinteistö ei rajoittunut asemakaavoitettaviin alueisiin ja sijaitsi lähimmilläänkin noin 300 metrin etäisyydellä kaava-alueista. Rakennuskiellon määräämättä jättäminen ei siten välittömästi vaikuttanut heidän oikeuksiinsa, etuihinsa tai velvollisuuksiinsa. Myöskään se seikka, että päätös oli tehty valittajien esittämän vaatimuksen johdosta, ei tehnyt heistä asianosaisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mom
Halintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.