Kuopion HAO 18.10.2006 06/0663/2

Rakennusasia - Poikkeaminen - Valitusoikeus

Kysymys mannerrannan kiinteistönomistajien valitusoikeudesta saareen myönnetystä poikkeamisesta.

Ympäristölautakunta oli myöntänyt A:lle poikkeamisen kahden vapaa-ajanasunnon ja kahden talousrakennuksen rakentamiseen pinta-alaltaan 8 920 neliömetrin saaressa sijaitsevalle tilalle. Tilan aiemmin käytetty rakennusoikeus oli 162 neliömetriä. Alueella oli voimassa lääninhallituksen vuonna 1994 vahvistama osayleiskaava. Tila sijaitsi kaavan loma-asuntoalueella (RA-2). Kaavan mukaan kullekin lomarakennuspaikalle sai rakentaa yhden kerrosalaltaan 100 neliömetrin suuruisen lomarakennuksen. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala sai olla 180 neliömetriä. Hakemuksen mukainen rakentaminen merkitsi 367,3 kerrosneliömetrin rakentamista.

Mannerrannalla sijainneiden tilojen omistajat valittivat poikkeamispäätöksestä.

Valittajien tilat sijaitsivat mantereella saaren itäpuolella. Yleiskaava koski vain saaristoa, ei mannerrantaa. Valittajien tilat eivät sijainneet yleiskaava-alueella. Etäisyys rakennuspaikan rannasta mantereen puoleiselle rannalle oli noin 330 metriä. Etäisyys poikkeamisen tarkoittamasta rakennusryhmästä mantereen puoleiselle rannalle oli noin 420 metriä.

Hallinto-oikeus katsoi, että etäisyydet huomioon ottaen valittajia ei voinut pitää maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 kohdassa tarkoitettuina viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajina. Valittajien mainitsema tieoikeuden käytöstä ja veneliikenteestä mahdollisesti aiheutuva haitta ei ollut sellainen seikka, joka saman lain 193 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla olisi saattanut olennaisesti vaikuttaa valittajien kiinteistöjen rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Kun otettiin huomioon, että valittajien tilat eivät sijainneet yleiskaava-alueella, poikkeuksen myöntäminen kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ei myöskään vaikuttanut välittömästi valittajien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta, koska valittajilla ei ollut valitusoikeutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.