Kuopion HAO 14.2.2006 06/0094/3

Kunnallisvalitus - Virkavaali - Yleiset nimittämisperusteet - Hakijoiden vertailu - Harkintavalta

Kaupunginhallitus valitsi A:n hallinto- ja kehittämiskeskuksen omistajaohjausryhmän johtajan virkaan.

Kaupunginhallitus hylkäsi B:n oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus lausui päätöksen selostusosassa, että A ja B täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginhallituksella oli oikeus valita virkaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen sopivaksi katsomansa hakija.

Valitukseen antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus korosti, että se oli tehnyt päätöksensä tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen. Henkilön valinta virkaan oli kokonaisvaltainen arviointi henkilön sopivuudesta kyseessä olevaan tehtävään päättäjän käyttäessä vapaata harkintaa. Ratkaisun perustana ei tarvinnut olla virkavuodet tai opinnäytteet ja tutkinnot. Ansiovertailua ei tarvinnut suorittaa, koska kysymyksessä ei ollut tasa-arvolain edellyttämä vertailu. B ei ollut edes väittänyt, että kaupunginhallitus olisi käyttänyt harkintavaltaansa jossain muussa tarkoituksessa kuin mikä sille on laillisesti annettu.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätökset.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kyseiset nimittämisperusteet koskevat myös kunnallisvirkamiehen nimittämistä.

Nimitysharkinta ei ole vapaata harkintaa. Uuden perustuslain voimaantulo on rajoittanut kunnan harkintavaltaa. Nimitysharkinnassa tulee varsinaisten kelpoisuusvaatimusten täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota hakijoiden taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon vertailuun. Kaupunginhallitus ei ollut perustanut päätöstään haettavana olleen viran tehtäväalaan ja perustuslaissa säädettyihin yleisiin nimittämisperusteisiin. Päätös oli lainvastainen.

Suomen perustuslaki 125 §

KHO:n päätös 14.12.2006 taltionumero 3439. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.