Kuopion HAO 9.2.2006 06/0091/3

Tuloverotus - Metsätalouden pääomatulo - Metsävähennys - Tahdonvaltainen vaatimus - Vaatimuksen esittämisajankohta

Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko vasta verotuksen päättymisen jälkeen verotuksen oikaisulautakunnalle esitetty metsävähennyksen myöntämistä koskeva vaatimus hyväksyä.

Metsävähennystä ei ollut vaadittu tehtäväksi ennen verotuksen päättymistä. Verotuksen oikaisulautakunnalle tehdyssä oikaisuvaatimuksessa esitettiin metsävähennysvaatimus. Oikaisulautakunta hylkäsi vaatimuksen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että tuloverolain 55 §:n mukaan verovelvollisen on vaadittava metsävähennystä ja näin ollen verovelvollinen voi itse päättää vähennyksen käyttämisvuodesta. Tuloverolaissa ei ole säännöstä siitä, mihin mennessä metsävähennyksen myöntämistä on vaadittava. Kun metsävähennyksen osalta on kuitenkin kysymys verovelvollisen tahdonvaltaisesta vaatimuksesta, mainittu vaatimus on esitettävä ennen verovuodelta toimitettua verotuksen päättymistä. Asiassa ei ollut näytetty, että verovelvollinen olisi metsävähennystä koskevan vaatimuksen tekemättä jättämisen suhteen erehtynyt sillä tavoin, että vähennys voitaisiin valituksessa esitetyillä perusteilla tehdä vielä verotuksen päättymisen jälkeen tehdyn vaatimuksen perusteella. Oikaisulautakunnan päätöstä ei muutettu.

Tuloverolaki 55 §

Verovuosi 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.