Kuopion HAO 7.2.2006 06/0089/3

Valitusoikeus - Asianosainen - Terveydensuojelulaki - Yhdistys - Käyttöoikeus - Tutkimatta jättäminen

Oliko urheilusukeltajien yhdistyksellä valitusoikeus terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätöksestä, jolla oli terveydensuojelulain 1 §:n, 2 §:n ja 51 §:n 1 momentin nojalla kielletty sukeltaminen toimintansa lopettaneessa kaivoksessa olevan vedenottamon kuilustoissa ja avoaltaan alueella?

Yhdistys oli valitusoikeutensa perusteena vedonnut siihen, että päätös vaikutti välittömästi sen etuun ja oikeuteen, koska yhdistyksellä oli alueen yhden maanomistajan suullinen lupa käyttää aluetta sukeltamisen harjoituspaikkana.

Hallinto-oikeus jätti urheilusukeltajien yhdistyksen hallinto-oikeudelle tekemän valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksenalaista päätöstä ei ole kohdistettu urheilusukeltajien yhdistykseen. Yhdistyksellä oli vain yhden alueen maanomistajan suullinen lupa käyttää aluetta sukeltamisen harjoituspaikkana. Yhdistyksellä ei ollut omistus- tai hallintaoikeutta kyseisiin alueisiin. Kyseinen päätös ei näin ollen välittömästi vaikuttanut yhdistyksen etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mom

KHO:n päätös 14.9.2006 taltionumero 2375. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.