Helsingin HAO 14.12.2006 06/1710/1

Ulkomaalaisasia, Ulkomaalainen, Tilapäinen oleskelulupa, Muukalaispassin myöntämättä jättäminen, Perusoikeudet

Ulkomaalaiselle oli myönnetty tilapäinen oleskelulupa (B) maasta poistamisen estymisen vuoksi. Ulkomaalainen oli hakenut muukalaispassia. Ulkomaalaisvirasto oli jättänyt muukalaispassin myöntämättä hänelle erityisesti siksi, että hänelle Suomessa ulkomaalaislain 51 §:n nojalla myönnetty oleskelulupa oli luonteeltaan tilapäinen ja koska hänet oli katsottu lähtökohtaisesti maasta poistettavaksi henkilöksi.

Hallinto-oikeus kumosi Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus lausui perusteluina, että kun otetaan huomioon perustuslaissa säädetty perusoikeus lähteä maasta sekä lisäksi ulkomaalaislain 5 §:n säännös siitä, ettei ulkomaalaisen oikeuksia saanut rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä, Ulkomaalaisvirasto ei ollut voinut jättää myöntämättä muukalaispassia päätöksessään mainitsemillaan perusteilla.

Suomen perustuslaki 9 §
Ulkomaalaislaki 5 §
Ulkomaalaislaki 134 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.