Helsingin HAO 30.11.2006 06/1665/1

Autovero - Käytettynä maahantuotu moottoripyörä - Verotuksen syrjivyys - Käytettynä maahantuotu vertailuajoneuvo

Diaarinumero: 05101/04/8301
Taltionumero: 06/1665/1
Antopäivä: 30.11.2006

Valittaja oli katsonut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen EY 90 artiklan vastaiseksi syrjinnäksi sen, että 15.5.2003 voimaan tulleiden autoverolain säännösten nojalla valittajan käytettynä maahan tuodusta moottoripyörästä kannetaan autoveroa ja autoverolle kannettavaa arvonlisäveroa enemmän kuin käytettynä maahantuodusta samanlaisesta moottoripyörästä kannettiin ennen uusien säännösten voimaantuloa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja lausui päätöksessään ensinnäkin, että syrjintäkiellon tulkitseminen valittajan esittämällä tavalla siten, että myös aikaisemmin käytettyinä maahantuotuja moottoripyöriä pidettäisiin vertailuajoneuvoina, johtaisi siihen, että käytettyinä maahantuotujen moottoripyörien verorasitus tulisi merkki- ja mallikohtaisesti aina säilyttää sillä alhaisimmalla tasolla, millä vastaavia käytettyinä maahan tuotuja moottoripyöriä on eri ajankohtina verotettu.

Hallinto-oikeus totesi, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisemissa oikeustapauksissa on ollut kyse jäsenvaltioihin käytettynä maahantuotuihin ajoneuvoihin kohdistuvan verotuksen syrjivyydestä, kun sitä verrataan uutena verotettujen ajoneuvojen arvoon myöhemmin sisältyvän veron määrään. Tuomioissa ei ole otettu kantaa valittajan esittämään tilanteeseen, jossa verrataan käytettynä maahantuodusta ajoneuvosta kannettavaa veroa siihen veron määrään, joka sisältyy aikaisemmin käytettynä maahantuodun ajoneuvon arvoon. Tuomioissa ei ole myöskään käsitelty sitä tilannetta, että vastaavasta ajoneuvosta ei olisi maahan tuotaessa poikkeuksellisesti kannettu lainkaan veroa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei tuomioista voida johtaa sääntöä, jonka mukaan maahantuotujen käytettyjen moottoripyörien verotuksen taso olisi aina sidottu siihen alimpaan verotasoon, jolla vastaava käytetty moottoripyörä on aikaisemmin maahantuontitilanteessa verotettu.

Hallinto-oikeus totesi edelleen, että autoverolain säännösten soveltaminen sellaisina kuin ne olivat ennen 15.5.2003 saattoivat johtaa siihen, että sellaisen käytettynä maahantuodun moottoripyörän hinnassa, joka myytiin Suomessa sen jälkeen kun se oli täällä verotettu ja rekisteröity, oli suhteellisesti vähäisempi osuus veroa kuin uutena maahantuodun ja myöhemmin täällä käytettynä myydyn moottoripyörän hinnassa. Verosäännökset olivat tältä osin siten pikemminkin käytettyjen moottoripyörien maahantuontia suosivia kuin syrjiviä. Muutetuilla säännöksillä, jotka tulivat voimaan 15.5.2003, saatettiin käytettyinä maahantuodut ja uutena maahantuodut käytetyt moottoripyörät verotuksellisesti samaan asemaan. Tämän vuoksi voimassa olevia säännöksiä ei voida pitää toisista jäsenvaltioista tuotavia käytettyjä moottoripyöriä verotuksellisesti syrjivinä.

KHO:n päätös 16.4.2010 taltionumero 810: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.