Helsingin HAO 21.2.2006 06/0246/3

Lahjavero, Aviopuolisoiden väliset lahjat, Aviopuolisoiden yhteiset hankinnat, Hankintojen rahoitus yhteisellä tilillä olleilla varoilla

A oli yhdessä aviopuolisonsa B:n kanssa ostanut kiinteistön, jolle he olivat rakentaneet omakotitalon, sekä kaksi asuinhuoneistoa. Hankinnat oli rahoitettu muun ohella aviopuolisoiden yhteisellä pankkitilillä olleilla varoilla. A:n omistusosuudeksi oli tullut puolet hankinnoista. Verotusta toimitettaessa oli katsottu, että A oli rahoittanut osan hankinnoista ja osa oli B:ltä saatua verotettavaa lahjaa.

A oli valituksessaan korostanut aviopuolisoiden yli 30 vuotta kestänyttä avioliittoa, yhteistaloudessa elämistä, yhteistä pankkitiliä ja lahjoitustahdon puuttumista.

Hallinto-oikeus totesi, että yhteisellä pankkitilillä oleviin varoihin sovelletaan avioliittolain aviovarallisuusjärjestelmän puolisoiden omaisuuden ja velkojen erillisyyden ja sopimusvapauden periaatetta ja ettei toisen puolison tekemä talletus puolisoiden yhteiselle tilille, jonka käyttöoikeus on molemmilla puolisoilla, ole sellainen toimenpide, että yksin sen perusteella voitaisiin katsoa talletettujen varojen tulleen myös toisen puolison omistukseen, kun otetaan huomioon, että varat tallettanut puoliso voi nostaa tallettamansa varat myöhemmin omaan käyttöönsä. Lahjoitustilanteessa lahjaverovelvollisuus alkaa siitä, kun varojen käyttöä yhteiseltä tililtä voidaan todeta tapahtuneen toisen puolison hyväksi muutoin kuin elatusvelvollisuuden perusteella, esimerkiksi omaisuuden hankintaa varten.

Hallinto-oikeus katsoi aviopuolisoiden tuloista ja varallisuudesta tehtyjen laskelmien perusteella, että B oli rahoittanut A:n omaisuuden hankintaa ja että A oli saanut siten lahjan B:ltä.

Perintö- ja lahjaverolaki 1 § 1 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 18 § 1 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 20 § 1 mom

KHO:n päätös 18.4.2008 taltionumero 876: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.