Hämeenlinnan HAO 23.10.2006 06/0384/1

Verovelvollisuus - Yleishyödyllinen yhteisö - Veronhuojennus - Muu käyttö

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Oikeuskysymyksenä oli, otetaanko yleishyödyllisen yhteisön omistamasta kiinteistöstä vuokratulla tontin osalla sijaitsevan asuinrakennuksen käyttö huomioon kiinteistön pääasiallista käyttöä laskettaessa.

Asian aikaisempi käsittely

Yhdistys on hakenut eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain mukaista huojennusta saamalleen kiinteistötulolle.

Yhdistys omistaa kaupungissa tontin ja kaksi sillä olevaa rakennusta. Osa tontista on vuokrattu siirtokelpoisella maanvuokrasopimuksella asunto-osakeyhtiölle, jonka omistama asuinkerrostalo sijaitsee vuokratulla tontin osalla. Yhdistys omistaa asunto-osakeyhtiön koko osakekannan.

Verovirasto on yhdistyksen toimittaman selvityksen perusteella laskenut, että yhdistyksen omistamaa kiinteistöä käytetään siten, että yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä on noin 31 % ja muussa käytössä noin 69 % kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten pinta-aloilla mitattuna. Laskelma perustuu siihen, että muussa kuin yleishyödyllisessä käytössä oleviin tiloihin on luettu myös asunto-osakeyhtiön omistama tavallisessa asuinkäytössä oleva asuinkerrostalo. Verovirasto on tällä perusteella hylännyt hakemuksen.

Käsittely hallinto-oikeudessa

Yhdistys on valittanut veroviraston päätöksestä sillä perusteella, että asunto-osakeyhtiön omistamaa asuinkerrostaloa ei saisi ottaa huomioon laskelmassa, koska yhdistys ei sitä omista eikä se kuulu yhdistyksen omistamaan kiinteistöön. Jos asuinkerrostaloa ei otettaisi laskelmassa huomioon, kiinteistö olisi pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen seuraavin perustein.

Vaikka asuinkerrostalo ei kuulu siviilioikeudellisesti yhdistyksen omistamaan kiinteistöön, se kuitenkin sijaitsee yhdistyksen omistamalla tontilla ja tontin osan käyttämisestä asumiseen kertyy yhdistykselle kiinteistön tuottamaa tuloa. Myös asuinkerrostalon käyttö on tämän vuoksi otettava huomioon yhdistyksen kiinteistön pääasiallista käyttöä arvioitaessa.

OIKEUSOHJEET

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 1 § 2 mom

VIITTAUKSET

vrt KHO 13.8.1997/1815

ÄÄNESTYSTIEDOT

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen kumosi veroviraston päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska yhdistys ei omistanut vuokratulla tontin osalla sijaitsevaa asuinrakennusta, sitä ei ole otettava huomioon arvioitaessa, käytetäänkö yhdistyksen omistamaa kiinteistöä pääasiallisesti yleishyödylliseen tarkoitukseen.

KHO:n päätös 07.04.2008 taltio 08/720. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.