Hämeenlinnan HAO 2.1.2006 06/0002/1

Lahjaverotus, Kiinteistön käypä arvo, Hallintaoikeus

KHO on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

A oli 7.2.1986 luovuttanut kiinteistöosuuden (1/2) tyttärelleen elatusapumaksujen kertasuoritukseksi. A pidätti itselleen elinikäisen asumisoikeuden tilalla olevaan asuinrakennukseen.

Tytär lahjoitti 9.3.2005 kiinteistöosuuden takaisin A:lle. Osuuden käyväksi arvoksi lahjaverotuksessa vahvistettiin 46500 EUR ottamatta huomioon A:n asumisoikeutta.

Oikaisulautakunta hyväksyi verovelvollisen oikaisuvaatimuksesta kiinteistön arvosta vähennettäväksi elinikäisen asumisoikeuden arvon muutoksenhakijan vaatimuksen suuruisena seuraavilla perusteilla.

A:n elinikäinen asumisoikeus rasittaa kiinteistöä. Koska kiinteistö arvostetaan lahjaverotuksessa käypään arvoon, on hallintaoikeuden arvo vähennyskelpoinen kiinteistön arvosta. Käyvällä arvolla tarkoitetaan markkina-arvoa eli sitä arvoa, mitä omaisuudesta luovutettaessa saataisiin. Tällöin hallintaoikeus vähentää omaisuuden käypää arvoa. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että kiinteistön hallintaoikeus on jo lahjoitushetkellä ollut lahjansaajalla. Kiinteistön käypä arvo ei voi vaihdella sen mukaan, kenelle se lahjoitetaan. Olosuhteet huomioon ottaen lahjoitukseen ei voida katsoa ryhdytyn verosta vapautumiseksi.

Veroasiamies vaati oikaisulautakunnan päätöstä on kumottavaksi ja toimitettua lahjaverotusta saatettavaksi voimaan seuraavilla perusteilla:

Perintö- ja lahjaverolain 18 ja 20 §:ien mukaan lahjaverotuksessa verovelvollinen on lahjansaaja. Edelleen lain 9 §:n 3 momentin mukaan verovelvolliselle tulevan omaisuuden arvosta saadaan vähentää sellaisten velvoitusten arvo, joiden nojalla verovelvollisen tulee kerta kaikkiaan tai aika ajoin toimittaa toiselle rahanarvoinen suoritus taikka antaa toisen jollakin tavoin käyttää hyväkseen verovelvollisen omaisuutta, mikäli tämä ei saa siitä vastiketta. Lahjansaajalla oli ollut lahjana saatuun kiinteistöön alunperin hallintaoikeus. Kun hän oli saanut kiinteistön lahjoituksena haltuunsa, kiinteistöön ei kohdistu sellaista hallintaoikeutta, joka rasittaisi hänen saantoaan. Kiinteistö on näin ollen tullut hänen käyttöönsä täysin ilman mitään rajoituksia. Siten mitään hallintaoikeuteen perustuvaa vähennystä lahjaverotuksessa ei voida myöskään tehdä. Hallintaoikeus voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa ottaa huomioon ainoastaan silloin, jos kiinteistöä rasittaa 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu toiselle eli ulkopuoliselle pidätetty hallintaoikeus, joka rajoittaa lahjansaajan käyttöoikeutta.

Hallinto-oikeus hyväksyi veroasiamiehen valituksen seuraavilla perusteilla.

Nyt kysymyksessä olevassa lahjoituksessa lahjanantaja ei pidättänyt itselleen eikä muillekaan mitään oikeuksia lahjoitettuun omaisuuteen. A on saanut omaisuuden haltuunsa rasituksitta. Verovelvolliselle tulleen omaisuuden arvosta ei näin ollen voida valituksenalaisessa lahjaverotuksessa tehdä mitään hallintaoikeuteen tai muuhun sellaiseen perustuvaa vähennystä.

Lahjaverotuksessa omaisuus arvostetaan siihen käypään arvoon, joka sillä oli omistajan hallussa ja sillä paikalla, missä omaisuus oli. Kyseessä oleva kiinteistöosuus on nyt tullut A:n haltuun rasituksitta ja täydestä arvostaan. Hänellä aikaisemmin asuinrakennukseen olleella hallintaoikeudella ei ole omaisuuden käypää arvoa alentavaa vaikutusta. Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen olisi hylännyt veroasiamiehen valituksen seuraavilla perusteilla:

A oli 7.2.1986 lahjoittanut puheena olevan kiinteistöosuuden tyttärelleen pidättäen itselleen elinikäisen asumisoikeuden kiinteistöllä olevaan asuinrakennukseen. Tytär ei tuolloin ole saanut lahjaan sisältyvänä asuntoon kuuluvaa asumisoikeutta, jonka arvoa ei ole myöskään luettu tyttären saaman lahjan verotettavaan arvoon. Tyttären lahjoittaessa kiinteistöosuuden 9.3.2005 takaisin isälleen tähän lahjaan ei ole voinut sisältyä tyttärelle kuulumatonta asumisoikeutta, joka on jo kuulunutkin A:lle. Tämän vuoksi asumisoikeuden arvo määrättäessä A:n 9.3.2005 saaman lahjan arvoa on otettava huomioon lahjan arvoa alentavana, kuten valituksenalaisessa oikaisulautakunnan päätöksessä on tehtykin.

OIKEUSOHJEET

Perintö- ja lahjaverolaki 9 § 1 ja 3 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 10 § 1 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 21 §
Varallisuusverolaki 11 §

KHO:n päätös 27.9.2006 taltionumero 2476. Päätös kumottu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.