Turun HAO 22.11.2004 04/0367/1

Postilaatikon sijoittaminen, Taajaman käsite

Oikeuskysymyksenä oli, voitiinko asemakaava-alueella soveltaa haja-asutusalueita koskevaa Telehallintokeskuksen ohjetta postilaatikon sijoittamisesta. Kaava-alue oli vajaasti rakennettu.

Rakennuslautakunta määräsi V:n postilaatikon sijoitettavaksi postilaatikkoryhmään noin 150 metrin etäisyydelle valittajien tontista asemakaava-alueen kokoojakadun toiselle puolelle. Lautakunta sovelsi Telehallintokeskuksen haja-asutusalueita koskevaa ohjetta, koska alue oli harvaan rakennettua. Kaavan mukaisista 30 pientalotontista oli rakennettuja 10.

Hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Asemakaavoitetulla alueella oli sovellettava Telehallintokeskuksen, nykyisin Viestintäviraston taajamaa koskevia ohjeita riippumatta siitä, ettei aluetta ollut rakennettu kaavan mukaisesti. Lautakunnan ratkaisu ei ollut taajamaa koskevien ohjeiden mukainen.

Postipalvelulaki 12 §
Postipalvelulaki 14 §
Postipalvelulaki 23 §
Telehallintokeskuksen valtakunnalliset ohjeet postinjakelun järjestämisestä 28.10.1994
Viestintäviraston valtakunnalliset ohjeet ja suositukset postinjakelun järjestelyistä 5.5.2004

Äänestys 2-1 ja esittelijän eriävä mielipide

Vähemmistön mukaan alueen keskeneräisyys ja harva rakennustapa, jossa valittajien kiinteistön välittömässä läheisyydessä oli ainoastaan yksi muu asuinrakennus, olivat sellaisia laissa ja telehallintokeskuksen ohjeissa mainittuja paikallisia olosuhteita, joiden perusteella postitoiminnan tarkoituksenmukaisuuden vaatimukset, alueen maankäyttö ja postinsaajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen postilaatikon 150 metrin etäisyys postinsaajan osoitepaikasta tässä yksittäistapauksessa oli kohtuullinen

Ks. myös Turun HAO 22.11.2004 taltionumero 04/0366/1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.