Vaasan HAO 5.12.2003 03/0261/3

Ympäristölupa - Ongelmajätteen kaatopaikka - Selvitysten riittävyys - Alusrakenne - Varovaisuusperiaate - Asian palauttaminen - Oikeudenkäyntikulut

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko ympäristölupa myöntää ongelmajätteen kaatopaikalle määräämällä kaatopaikan alusrakenteen kantavuus ja vakavuus selvitettäväksi yksityiskohtaisesti vasta luvan myöntämisen jälkeen ennen lopullisten rakennesuunnitelmien laatimista.

Alueellinen ympäristökeskus oli myöntänyt kaupungille ympäristöluvan muun muassa mainituin määräyksin. Lupamääräyksen mukaan alusrakenteen kantavuutta ja vakavuutta oli tarvittaessa lisättävä rakennusteknisin toimenpitein. Lupamääräyksen perusteluissa oli muun muassa todettu, että suurin osa kaatopaikkojen painumista tapahtuu 10 vuoden aikana. Painuminen jatkuu kuitenkin 30 vuoden ajan, ja hakemusasiakirjojen mukaan odotettavissa oleva painuminen on edelleen muutamien kymmenien senttien luokkaa. Perusteluissa lausuttiin rakenteissa käytettävien materiaalien ominaisuuksista ja todettiin, että alusrakenteen on oltava kantava siten, että kaatopaikasta ei voi aiheutua haitallista painumista ja että painumat eivät voi vaurioittaa kaatopaikan pohja- ja pintarakenteita.

Hallinto-oikeus kumosi naapureiden valituksista ympäristökeskuksen päätöksen ja hylkäsi kaupungin ympäristölupahakemuksen sekä velvoitti kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

Hallinto-oikeus totesi, että asiakirjoissa olevat selvitykset kaatopaikan alusrakenteen kantavuudesta ja vakavuudesta eivät ole riittävät luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi ja tarvittavien lupamääräysten antamiseksi. Samoin selvitysten perusteella mahdollisesti tarvittavien rakennusteknisten toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet eivät ole olleet lupaa myönnettäessä tiedossa. Hallinto-oikeus lausui, että riittävät selvitykset on oltava mukana jo lupamenettelyssä eikä selvityksiä voida näin olennaisilta osin määrätä tehtäväksi vasta hankkeen toteuttamisen aikana. Tämän vuoksi ja kun erityisesti otetaan huomioon ympäristönsuojelulaista ilmenevä varovaisuusperiaate, hallinto-oikeus asiaa ympäristökeskukselle palauttamatta kumosi päätöksen ja hylkäsi hakemuksen. Hallinto-oikeuden päätöksen estämättä asia voitiin saattaa lupaviranomaisessa uudelleen vireille lupaharkinnan kannalta tarpeelliset selvitykset sisältävällä hakemuksella.

Samoin D:00165-00168/03/3605

YmpäristönsuojeluL 42 §
YmpäristönsuojeluL 43 § 3 mom
YmpäristlönsuojeluA 12 § 2 mom
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) liite 1 kohta 3
HallintolainkäyttöL 74 § 1 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.